c# rounded corners - köşeleri yuvarlatılmış diktörtgen çizimi - Selim Özdem
16 Kasım 2018, Cuma
Home / C# / c# rounded corners – köşeleri yuvarlatılmış diktörtgen çizimi

c# rounded corners – köşeleri yuvarlatılmış diktörtgen çizimi

private void DrawRoundedRectangle(Graphics gfx, Rectangle Bounds, int CornerRadius, Pen DrawPen, Color FillColor) 
{ 
  int strokeOffset = Convert.ToInt32(Math.Ceiling(DrawPen.Width)); 
  Bounds = Rectangle.Inflate(Bounds, -strokeOffset, -strokeOffset); 

  DrawPen.EndCap = DrawPen.StartCap = LineCap.Round; 

  GraphicsPath gfxPath = new GraphicsPath(); 
  gfxPath.AddArc(Bounds.X, Bounds.Y, CornerRadius, CornerRadius, 180, 90); 
  gfxPath.AddArc(Bounds.X + Bounds.Width - CornerRadius, Bounds.Y, CornerRadius, CornerRadius, 270, 90); 
  gfxPath.AddArc(Bounds.X + Bounds.Width - CornerRadius, Bounds.Y + Bounds.Height - CornerRadius, CornerRadius, CornerRadius, 0, 90); 
  gfxPath.AddArc(Bounds.X, Bounds.Y + Bounds.Height - CornerRadius, CornerRadius, CornerRadius, 90, 90); 
  gfxPath.CloseAllFigures(); 

  gfx.FillPath(new SolidBrush(FillColor), gfxPath); 
  gfx.DrawPath(DrawPen, gfxPath); 
} 

Yazar: sozdem .

Buna da Göz Atın!

.net mail gönder

asp.net e-mail gönderme

Mail gönderme işlemine geçmeden önce; bu işlemi bir mail sunucusu üzerinden yapacağımızı belirteyim. Aşağıda göreceğiniz …