C# Arşivleri - Selim Özdem
18 Ekim 2018, Perşembe
Home / C#

C#

c# rounded corners – köşeleri yuvarlatılmış diktörtgen çizimi

private void DrawRoundedRectangle(Graphics gfx, Rectangle Bounds, int CornerRadius, Pen DrawPen, Color FillColor) { int strokeOffset = Convert.ToInt32(Math.Ceiling(DrawPen.Width)); Bounds = Rectangle.Inflate(Bounds, -strokeOffset, -strokeOffset); DrawPen.EndCap = DrawPen.StartCap = LineCap.Round; GraphicsPath gfxPath = new GraphicsPath(); gfxPath.AddArc(Bounds.X, Bounds.Y, CornerRadius, CornerRadius, 180, 90); gfxPath.AddArc(Bounds.X + Bounds.Width - CornerRadius, Bounds.Y, CornerRadius, CornerRadius, 270, 90); gfxPath.AddArc(Bounds.X + …

Devamı »

Request.Url ASP.NET ile sayfa adresini alma

asp.net sayfanın adresi nasıl alınır ve sayfa adresi almak gibi sorulara aşağıdaki kodlar cevap olacaktır. Full URL : http://localhost:2000/virtual_dir/myrep/page.aspx?q=qvalue Request.ApplicationPath : /virtual_dir Request.CurrentExecutionFilePath : /virtual_dir/myrep/page.aspx Request.FilePath : /virtual_dir/myrep/page.aspx Request.Path : /virtual_dir/myrep/page.aspx Request.PhysicalApplicationPath : d:\Inetpub\wwwroot\Websitename\virtual_dir\ Request.QueryString : /virtual_dir/myrep/page.aspx?q=qvalue Request.Url.AbsolutePath : /virtual_dir/myrep/page.aspx Request.Url.AbsoluteUri : http://localhost:2000/virtual_dir/myrep/page.aspx?q=qvalue Request.Url.Host : localhost Request.Url.Authority : localhost:2000 Request.Url.LocalPath …

Devamı »

“Visual web developer was unable to determine the encoding of this file. Please choose an encoding from the list box below” Hatası ve Çözümü

“Visual web developer was unable to determine the encoding of this file. Please choose an encoding from the list box below” hatası ile karşılaşanlar olabilir. Ben de visual Studio asp.net ile çalışırken bu hata ile karşılaştım ve problemin Meta tagında olduğunu farkettim. Çözüm için aşağıdaki kodu <head> tagı içerisine yerleştirmeniz …

Devamı »

Ajax Calendar Extender Kontrolünü Türkçe Yapma – ajax calender asp.net

Ajax Calendar Extender Kontrolünü Türkçe Yapmak için aşağıdaki adımları uygulayın.   Ajax Control Toolkit Asp.Net projelerinde sıklıkla kullanılan çok başarılı bir third party  yazılımdır. Ajax Control Toolkit in Calender Extender özelliğini kullanmak istediğinizde default olarak dil ayarırının ingilizce olarak geldiğini görürsünüz. Dil özelliklerini aşağıdaki adımları izleyerek değiştirebilirsiniz. Burada Türkçe ayarı …

Devamı »

Crystal Report Hatası – ÇÖZÜM

Rapor kısmını Crystal Report kullanarak bir program yazdınız fakat yazdığınız program kullanıcının bilgisayarında çalışmıyor! crystal Report hatası alıyorsunuz. en can sıkıcı, insanı çıldırtan bir durumdur üçüncü parti yazılımların gereksinimleri. Örnek hata mesajı: “Bu iletişim kutusu yerine JIT hata ayıklamayı çağırma hakkında detaylı bilgi için bu iletinin sonuna bakın.” bu crystal …

Devamı »

c# DataGridView Seçili Satırın Fontunu, Rengini Değiştirme

c# DataGridView Seçili Satırın Fontunu, Rengini Değiştirme   DataGridView Seçili Satırın Fontunu, Rengini Değiştirme     Merhaba arkadaşlar. Bu makalemizde seçili satırın arkaplan rengini ve fontunu değiştireceğiz.   [cc lang=”c#”]   using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Data; using System.Drawing; using System.Linq; using System.Text; using System.Windows.Forms;   namespace WindowsFormsApplication1 { public partial class Form1 : Form { public Form1() { InitializeComponent(); dataGridView1.CellFormatting += newDataGridViewCellFormattingEventHandler(dataGridView1_CellFormatting); } …

Devamı »