delphi ListBox içerisinde Arama Yapmak için - Delphi / Kylix Webmaster - Selim Özdem
18 Ekim 2018, Perşembe
Home / Delphi 7 / delphi ListBox içerisinde Arama Yapmak için – Delphi / Kylix Webmaster

delphi ListBox içerisinde Arama Yapmak için – Delphi / Kylix Webmaster

Buton Click yordamına aşağıdaki kodlarımızı yazıyoruz. embarcadero-delphi[1]

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
ara: string;
begin
ara:= ´osman´;
if SendMessage(ListBox1.Handle, lb_selectstring, – 1, Longint(PChar(ara))) <> LB_ERR then
ShowMessage(´Bulunulanlar Kayıtlar : ´ + IntToStr(ListBox1.ItemIndex));
end;

Yazar: sozdem

Site yöneticisi- Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Mezunu. Mobil Programlama Görsel Programlama (Delphi, C#)- İnternet Programcılığı - Veri Tabanı - Mikrobilgisayar ve Assembler - Bilgisayara Giriş - Bilgisayar Ağları - Analog Elektronik - Doğru Akım Devre Analizi dersleri vermektedir.

Buna da Göz Atın!

Delphi Hata Yakalama Olayları Try – Except, Try – Finally

Delphi Hata Yakalama Olayları Try – Except, Try – Finally konusu yazılımcılar için son derece …