10 Aralık 2018, Pazartesi
Home / Asp.Net / Request.Url ASP.NET ile sayfa adresini alma

Request.Url ASP.NET ile sayfa adresini alma

asp.net sayfanın adresi nasıl alınır ve sayfa adresi almak gibi sorulara aşağıdaki kodlar cevap olacaktır.

Full URL : http://localhost:2000/virtual_dir/myrep/page.aspx?q=qvalue

Request.ApplicationPath : /virtual_dir
Request.CurrentExecutionFilePath : /virtual_dir/myrep/page.aspx
Request.FilePath : /virtual_dir/myrep/page.aspx
Request.Path : /virtual_dir/myrep/page.aspx
Request.PhysicalApplicationPath : d:\Inetpub\wwwroot\Websitename\virtual_dir\
Request.QueryString : /virtual_dir/myrep/page.aspx?q=qvalue
Request.Url.AbsolutePath : /virtual_dir/myrep/page.aspx
Request.Url.AbsoluteUri : http://localhost:2000/virtual_dir/myrep/page.aspx?q=qvalue
Request.Url.Host : localhost
Request.Url.Authority : localhost:2000
Request.Url.LocalPath : /virtual_dir/myrep/page.aspx
Request.Url.PathAndQuery : /virtual_dir/myrep/page.aspx?q=qvalue
Request.Url.Port : 2000
Request.Url.Query : ?q=qvalue
Request.Url.Scheme : http
Request.Url.Segments : /
virtual_dir/
myrep/
page.aspx

Yazar: sozdem .

Buna da Göz Atın!

c# rounded corners – köşeleri yuvarlatılmış diktörtgen çizimi

private void DrawRoundedRectangle(Graphics gfx, Rectangle Bounds, int CornerRadius, Pen DrawPen, Color FillColor) { int strokeOffset …