18 Ekim 2021, Pazartesi
Ana Sayfa / Elektronik / Arduino Mega 2560 ve RFID RC522 Servo Motor Kontrolü

Arduino Mega 2560 ve RFID RC522 Servo Motor Kontrolü

RFID Nedir?

RFID Radio Frequency Identification kelimesinin kısaltılmasıyla, Türkçesi Radyo Frekansı ile Tanımlama olarak çevirilebilir. RFID ile  nesnelerin radyo dalgaları kullanılarak tanınması için kullanılan teknolojidir. Günlük hayatımızda toplu taşıma biletlerinde, yemekhane, metro hatta işyeri gibi girişlerindeki turnikelerde karşımıza sıklıkla çıkmaktadır. Arduino ile RFID ile neler yapılabilir diye düşündüğümüzde; bunların başında kapı kilidi, işyerinde (örneğin maden ocağı) bulunan kişi sayısı bilgisinin alınması, ortak kullanılan yazıcı, bilgisayar oturum kilidi, alarm sistemi gibi projelerle sıklıkla karşılaşabilirsiniz. Asansör kullanımında dahi kullanıldığını görmüş olabilirsiniz.

Kodlar:

#include
#include
#include
#define SS_PIN 53
#define RST_PIN 49
#define SERVOPIN 44
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);
Servo motor; //Servo motor için değişken oluşturuyoruz.
void setup(){
Serial.begin(9600);
SPI.begin();
mfrc522.PCD_Init();
motor.attach(SERVOPIN);
Serial.println("RFID kart okutunuz");
}
void loop(){
if(mfrc522.PICC_IsNewCardPresent())
{
if(mfrc522.PICC_ReadCardSerial()){
Serial.print("Okunan Karta ait ID:");
String tag = "";
for(byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++){ Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i] < 0x10 ? " 0" : " "); Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX); tag.concat(String(mfrc522.uid.uidByte[i] < 0x10 ? " 0" : " ")); tag.concat(String(mfrc522.uid.uidByte[i], HEX)); } tag.toUpperCase(); if (tag.substring(1) == "76 B5 DD 1F") //Kendi Kartınıza ait ID numarasını giriniz. { motorcalistir(); } Serial.println(); mfrc522.PICC_HaltA(); } } } void motorcalistir(){ Serial.println(); Serial.println("Kapı açıldı"); motor.write(180); //Servo motoru 180 dereceye getiriyoruz. delay(3000); // kapı açıldıktan sonra 3 sn bekletiyoruz. motor.write(0); //Servo motoru 0 dereceye getiriyoruz. Serial.println("Açılan kapı kapandı"); delay(1000); }