Ana Sayfa / Programlama / C# / c# rounded corners – köşeleri yuvarlatılmış diktörtgen çizimi
1

c# rounded corners – köşeleri yuvarlatılmış diktörtgen çizimi

Köşeleri yuvarlatılmış dikdörtgen çizimi c# (csharp) da oldukça kolaydır. aşağıdaki kodlar sayesinde siz de köşeleri yuvarlak – circle dikdörtgen çizdirebilirsiniz.
private void DrawRoundedRectangle(Graphics gfx, Rectangle Bounds, int CornerRadius, Pen DrawPen, Color FillColor) 
{ 
  int strokeOffset = Convert.ToInt32(Math.Ceiling(DrawPen.Width)); 
  Bounds = Rectangle.Inflate(Bounds, -strokeOffset, -strokeOffset); 

  DrawPen.EndCap = DrawPen.StartCap = LineCap.Round; 

  GraphicsPath gfxPath = new GraphicsPath(); 
  gfxPath.AddArc(Bounds.X, Bounds.Y, CornerRadius, CornerRadius, 180, 90); 
  gfxPath.AddArc(Bounds.X + Bounds.Width - CornerRadius, Bounds.Y, CornerRadius, CornerRadius, 270, 90); 
  gfxPath.AddArc(Bounds.X + Bounds.Width - CornerRadius, Bounds.Y + Bounds.Height - CornerRadius, CornerRadius, CornerRadius, 0, 90); 
  gfxPath.AddArc(Bounds.X, Bounds.Y + Bounds.Height - CornerRadius, CornerRadius, CornerRadius, 90, 90); 
  gfxPath.CloseAllFigures(); 

  gfx.FillPath(new SolidBrush(FillColor), gfxPath); 
  gfx.DrawPath(DrawPen, gfxPath); 
}