18 Ekim 2021, Pazartesi
Ana Sayfa / Programlama / Delphi 7 / Delphi – ComboBox Bileşeni

Delphi – ComboBox Bileşeni

ComboBox bileşeni ListBox bileşeni ile bir çok konuda benzerliğe sahip olan bir bileşendir. ComboBox’ta elemanlar ListBox’ta olduğu gibi açık bir şekilde değil kapalı bir durumda gösterilirler.Delphi ComboBox Bileşeni
ComboBox bileşeni ListBox bileşeni ile bir çok konuda benzerliğe sahip olan bir bileşendir. ComboBox’ta elemanlar ListBox’ta olduğu gibi açık bir şekilde değil kapalı bir durumda gösterilirler.Delphi ComboBox Bileşeni
ComboBox Bileşeninin Bazı Özellikleri ve Kullanımları Text Özelliği: ComboBox’ta seçili olan elemanın değerini öğrenmek ve değiştirmek için kullanılır.

1
2
ShowMessage(ComboBox1.Text);  // Text özelliğini gösterir
ComboBox1.Text := Edit13.Text; // Text özelliğini değiştirir

Items Özelliği: ComboBox bileşenin her bir elemanına verilen isimdir. ComboBox bileşeninin Items özelliği sayesinde ComboBox elemanlarını programın tasarım aşamasında da doldurabiliriz. Items.Add Komutu:ComboBox bileşenine kod kullanarak eleman eklemek için Items.Add komutu kullanılır.

1
2
3
4
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
    ComboBox1.Items.add(Edit1.Text);
end;

Yukarıdaki kodu çalıştırdığımız zaman ComboBox bileşeninin son satırına Edit içerisinde yazan bilgi de eklenecektir. ComboBox bileşenine Add komutu ile yeni bir satır eklerken eklenecek olan bilginin String tipinde olması gerekir. Eğer eklenecek olan veri string tipinden başka bir tipteki değişkende saklı ise IntToStr, FloatToStr gibi tip dönüşümleri yapmak gerekir.

1
2
3
4
5
6
var
    i : Integer;
begin
    i := 300;
    ComboBox1.Items.Add( InttoStr(i));
end;

Örnekte, üzerinde 300 değerini tutan Integer tipindeki “i” değişkeninin değerini ComboBox ‘a eklemek için Integer tipten String tipe dönüşüm yapan IntToStr komutunu kullandık. Lines.Assign Komutu: Aynı anda birden fazla elemanı ComboBox’a eklemek için kullanılır. Aktarılacak olan bilgiler bir listeden, ListBox, Memo gibi bileşenlerden, başka bir ComboBox bileşeninden olabileceği kayıtlı bir dosyadan da bilgi aktarımı yapabiliriz. Aşağıdaki örnekte Memo1’de yer alan bilgilerin ComboBox’a aktarılması ile ilgili kod parçası verilmiştir.

1
2
3
4
procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
begin
    ComboBox1.Items.Assign(Memo1.Lines);
end;

Items.Clear Komutu: ComboBox içerisinde yer alan bilgileri temizlemek için kullanılır. Bu komut kullanıldığı zaman ComboBox içerisinde yer alan bütün bilgiler temizlenecektir.

1
ComboBox1.Items.Clear;

Items.Count Komutu: ComboBox bileşenindeki elemanların sayını Integer olarak dönderir. Örnek bir kullanımı aşağıdaki gibidir. Örnekte, ComboBox’ın eleman sayısı kullanıcıya mesaj olarak gösterilmektedir.

1
2
3
4
5
6
var
    elemanSayisi : Integer;
begin
    elemanSayisi := ComboBox1.Items.Count;
    ShowMessage(IntToStr(elemanSayisi));
end;

Items.IndexOf Komutu: Girilen bir String tipteki değerin ComboBox içerisinde kaçıncı satırda olduğunu gösterir. Eğer girilen değer ComboBox ‘ın elemanları arasında yoksa o zaman komut -1 değerini dönderir, aksi durumlarsa girilen değerin yerini dönderir. ComboBox bileşeninin elemanlarının yerleri 0’dan başlar. Yani ComboBox bileşeninin ilk satırı 1 numaralı satır değil 0 numaralı satırdır. Eğer ComboBox bileşeninde toplam 5 satır varsa sonra satırın numarası da 5 değil 4 olacaktır.

1
2
3
4
5
6
var
    yer : Integer;
begin
    yer := ComboBox1.Items.IndexOf(Edit2.Text);
    ShowMessage(IntToStr(yer));
end;

Items.Insert Komutu: ComboBox’a eleman eklemek için kullanılır. Add komutundan farklıdır. Çünkü Add komutu ile sadece listenin sonuna eleman eklenebilirken Insert komutu ile istenilen herhangi bir sıraya eleman eklenebilir.

1
2
3
4
5
6
var
    yer : Integer;
begin
    yer := StrToInt(edit3.Text);
    ComboBox1.Items.Insert(yer, Edit4.Text);
end;

Items.Delete Komutu: Bu komut sayesinde ComboBox bileşeninin herhangi bir satırı silinebilir. Komut kullanılırken silinecek olan satırın numarası parametre olarak komuta bildirilmelidir.

1
2
3
4
5
6
var
    silinecekSatir : Integer;
begin
    silinecekSatir := StrToInt(Edit5.Text);
    ComboBox1.Items.Delete(silinecekSatir);
end;

Items.Strings Komutu: Belirtilen satırdaki bilgiyi öğrenmek veya o satırdaki elemanın değerini değiştirmek için kullanılır. Belirtilen satırdaki elemanı gösteren kodlar

1
2
3
4
5
6
var
    yer : Integer;
begin
    yer := StrToInt(Edit9.Text);
    ShowMessage(ComboBox1.Items.Strings[yer]);
end;

Belirtilen satırdaki elemanları belirtilen bir yazı ile değiştiren kodlar

1
2
3
4
5
6
var
    yer : Integer;
begin
    yer := StrToInt(Edit9.Text);
    ComboBox1.Items.Strings[yer] := Edit10.Text;
end;

Items.Exchange Komutu: Bu komut sayesinde satır numarası verilen iki satır kendi arasında değiştirilir.

1
2
3
4
5
6
7
var
    ilkSatir, ikinciSatir : Integer;
begin
    ilkSatir := StrToInt(Edit6.Text);
    ikinciSatir := StrToInt(Edit7.Text);
    ComboBox1.Items.Exchange(ilkSatir,ikinciSatir);
end;

Items.LoadFromFile Komutu: Bu komut sayesinde ComboBox bileşenine dosyada kayıtlı bulunan bilgiler aktarılabilir. Eğer dosyanın tam bulunduğu yer ile birlikte ismi yazılırsa ilgili dosyadaki bilgiler gelir, dosyanın sadece ismi yazılır ise bu kez dosya exe’nin bulunduğu yerde aranır ve ondaki bilgiler aktarılır.

1
ComboBox1.Items.LoadFromFile('anlatim.txt');

Items.SaveToFile Komutu: Bu komut ile ComboBox’ta yer alan bilgiler belirtilen bir dosyaya kaydedilir.

1
ComboBox1.Items.SaveToFile(Edit8.Text);

ItemIndex Özelliği: ItemIndex özelliği ComboBox içerisindeki seçili olan elemanın sıra numarasını verir. Veya herhangi bir satırdaki elemanı seçili hale getirir. Seçili elemanın sıra numaranı veren kodlar

1
2
3
4
5
6
var
    yer : Integer;
begin
    yer := ComboBox1.ItemIndex;
    ShowMessage(IntToStr(yer));
end;

İstenilen elemanı seçili hale getiren kodlar

1
2
3
4
5
6
var
    yer : Integer;
begin
    yer := StrToInt(Edit11.Text);
    ComboBox1.ItemIndex := yer;
end;

DropDownCount Özelliği: ComboBox bileşeni açıldığı zaman açılan listede gösterilecek olan eleman sayısını belirler.

Yukarıda anlatılanlarla ilgili kodları içeren örnek uygulamayı indirmek için Tıklayınız

ComboBox Uygulaması


Alıntı: http://www.dersnotusitesi.com/