3 Haziran 2020, Çarşamba
Ana Sayfa / Programlama / Delphi XE8 / Delphi – Rastgele (Random) Sayı Üretmek
1

Delphi – Rastgele (Random) Sayı Üretmek

Kaynak: Delphi – Rastgele (Random) Sayı Üretmek

Delphi’de Rastgele Sayı Üretmek Delphi kullanarak rastgele sayı üretmek için Random komutu kullanılır. Random fonksiyonu parametreli veya parametresiz olarak kullanılabilir. Eğer Fonksiyon parametresiz kullanılır ise 0 ile 1 arasında rastgele ondalıklı sayı üretir. Eğer fonksiyon parametreli olarak kullanılırsa 0 ile kullanılan parametre arasında kalan sayılar arasından (0 dahil) rastgele bir tamsayı üretir

Delphi’de Rastgele Sayı Üretmek Delphi kullanarak rastgele sayı üretmek için Random komutu kullanılır. Random fonksiyonu parametreli veya parametresiz olarak kullanılabilir. Eğer Fonksiyon parametresiz kullanılır ise 0 ile 1 arasında rastgele ondalıklı sayı üretir. Eğer fonksiyon parametreli olarak kullanılırsa 0 ile kullanılan parametre arasında kalan sayılar arasından (0 dahil) rastgele bir tamsayı üretir.

1
2
3
4
5
var
    uretilenSayi : Real;
begin
    uretilenSayi := Random;
end;

Random fonksiyonunun parametresiz kullanımına örnek kodlar yukarıdaki gibidir. Yukarıda uretilenSayiadında Real tipinde bir değişken tanımlanmış ardından bu değişkene değer atamak için Random komutu kullanılmıştır. Fonksiyon birkaç kez çalıştırılır ise fonksiyonun üreteceği değerler aşağıdaki gibi olabilir.

1
2
3
4
5
0,0313799395225942
0,861048467224464
0,202580965124071
0,671654418576509
0,318691271124408

Random kullanılarak ondalıklı sayı üretmek yerine tam sayı üretilmek istenirse o zaman fonksiyon parametreli olarak kullanılmalıdır.

1
2
3
4
5
var
    uretilenSayi : Integer;
begin
    uretilenSayi := Random(100);
end;

Yukarıdaki kodlarda Integer tipinde uretilenSayi adında bir değişken tanımlanmış ve bu değişkene 0 ile 99 arasında rastgele bir değer atanmıştır. Örnekte 0 ve 99 sayıları rastgele sayı üretme aralığına dahildir. Kullanıcı rastgele sayı üretme aralığını 0’dan başlatmak yerine başka bir sayıdan başlatmak isteyebilir. Örneğin kullanıcı 25 ile 40 (25 ve 40 dahil) arasında rastgele sayı üretmek isterse kullanması gereken kod aşağıdaki gibi olmalıdır.

1
2
3
4
5
var
    uretilenSayi : Integer;
begin
    uretilenSayi := Random(16) + 25; // 25 ile 40 arasında sayı üretir.
end;

Yukarıdaki örnekte Random(16) komutu 0 ve 15 arasında bir sayı üretir. Kullanıcı üretilen bu sayıya 25 değerini eklerse üretilen sayı 25-40 aralığına taşınmış olur. Random fonksiyonu rastgele sayı üretmesine rağmen üretilen sayılar tamamen rastgele değildir. Bu mekanizmada kullanılan bir rastgele sayı üretme algoritması vardır. Rastgele sayı üretirken sadece Random komutu kullanılır ise üretilen sayılar programın her çalıştırılmasında aynı olacaktır, yani program rastgele sayı değil sözde rastgele sayı üretmiş olacaktır. Bu da bazı durumlar için uygun olabileceği gibi (örneğin şifreleme algoritmaları) bazı durumlar için uygun olmayabilir. Programı her çalıştırılmasında aynı sırada bir rastgelelik yerine farklı bir rastgele sayı üretmesini istersek Randomize komutunu kullanmamız gerekir.

1
2
3
4
5
6
var
    uretilenSayi : Integer;
begin
    Randomize;
    uretilenSayi := Random(16) + 25; // 25 ile 40 arasında sayı üretir.
end;

Uygulama Örneği