8 Aralık 2019, Pazar
Ana Sayfa / Belirli Gün ve Haftalar / Enerji Tasarrufu Haftası (Ocak Ayının 2.Haftası)

Enerji Tasarrufu Haftası (Ocak Ayının 2.Haftası)

Enerji Tasarrufu Haftası (Ocak ayının 2. haftası)

Enerji Tasarrufu Haftası (Ocak ayının 2. haftası)

Enerjinin gereği kadar ve bilinçli bir şekilde kullanıl­masını sağlamak amacıyla her yıl ocak ayının 2.haf­tası Enerji Tasarrufu Haftası olarak kutlanır. Bu hafta içerisinde, gereksiz enerji kayıplarının engellenmesi için halkımızın bilgilenmesi sağlanır. Radyo ve tele­vizyon kanallarında bu konuyla ilgili programlar, ga­zetelerde ise yazılar yayınlanır. Okullarda enerjinin önemi anlatılarak tutumlu kullanılması öğretilir ve sağlanır.

Enerji, maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde or­taya çıkan güçtür. En basit tanımı ile “varlıklardaki iş yapabilme gücü” olan enerjinin hayatımızda vazgeçil­mez bir yere sahiptir.

Geçmişte insan gücüyle uzun zaman harcayarak yaptığımız işler artık gelişen teknoloji sayesinde daha kısa sürede yapılabilmektedir. Evimizdeki televizyon, buzdolabı, elektrik süpürgesi, çamaşır makinesi, bu­laşık makinesi, fırın gibi makineler hayatımızı oldukça kolaylaştırır. Otomobil, otobüs, tren, tramvay, uçak, gemi gibi araçlar ulaşım imkânlarımızı artırır, bizi za­man bakımından daha avantajlı konuma getirir. Trak­tör gibi araçlar çiftçilerin az zamanda çok iş yapmala­rını sağlar. Kullandığımız araç ve gereçlerin, giyecek­lerimizin hemen hepsi fabrikalarda, makinelerle üreti­lir. Ancak unutulmamalıdır ki, tüm bu araç ve gereçle­rin çalışması enerjiye bağlıdır. Bu nedenle de enerjiyi tutumlu tüketmeye özen göstermeliyiz.

Başlıca enerji kaynaklarımız elektrik, su, güneş, kömür ve petroldür. Yapılan barajlar sayesinde su gücünden faydalanarak elektriğimizin önemli bir kıs­mını kendimiz üretiyoruz. Ancak artan enerji ihtiyacı­mızı tam olarak karşılayamadığımız için kalan miktarı da yabancı ülkelerden alıyoruz.

Bugün ülkemiz güneş ışığından doğal enerji olarak faydalanabilecek konumda olan ülkeler arasındadır. Son yıllarda bu enerji türüyle ilgili çalışmalar artarak devam etmekte ve ülkemizin güneş enerjisinden daha etkili biçimde faydalanmasının yolları aranmaktadır. Petrol ise ülkemizde yeterli miktarda bulunmadığın­dan yarısından fazlasını diğer ülkelerden almaktayız.

Ülkemiz ve milletimizin günlük yaşamında önemli bir yeri olan enerjinin başka ülkelerden alınması eko­nomimiz eyüp escort
için ağır bir yüktür. Enerjinin yetersizliği ulu­sal ekonomimizi ve günlük yaşantımızı olumsuz etkileyeceğinden dolayı tutumlu kullanmayı alışkanlık ha­line getirmeliyiz.

Unutmayalım ki en ucuz enerji, tasarruf edilen enerjidir. Enerjide tasarruf, en basit tanımı ile aynı işi daha az enerji ile yapmaktır. Enerji Tasarrufu Haftasıiçinde öğrendiklerimizi yaşam boyu uygulamayı, boşa yanan lambaları söndürmeyi, boşa akan muslukları kapamayı ve elektrikli ev span style=”color: #808080;”>etiler escort eşyalarımızı enerji israfı oluşturmayacak şekilde kullanmayı alışkanlık haline getirmeliyiz. “Damlaya damlaya göl olur.” atasözün­den yola çıkarak enerji konusunda yapılacak en kü­çük tasarrufla bile ülke ekonomimize katkıda bulun­muş oluruz.

Enerji tasarrufu haftası ile ilgili güzel sözler

*Enerjide tasarruf gelecekte güvencedir.

* Akan su geri gelmez.

*Enerji, uygarlık demektir.

*Üretimde süreklilik enerjide tutumla olur.

*Enerji savurganlığı bütçemizi eritir.

* En ucuz enerji, tasarruf edilen enerjidir.

* Enerji daha güçlü atılımlar için birikimdir.

* Damlaya damlaya göl olur.

* Gereksiz harcanan enerji, kaybedilen emektir.

 

Enerji Tasarrufu Haftası Güzel ve Anlamlı Sözler

Madde 70- Yurdumuzun içinde bulunduğu enerji eskişehir escort dar boğazını aşmak, enerji savurganlığının ekonomimiz üzerinde yarattığı olumsuz etkileri azaltmak, bu sorunun daha büyük boyutlara ulaşmasını önlemek amacıyla okullarımızda “Enerji Tasarrufu Haftası” düzenlenir.
Bu maksatla öğrencilerimizin enerji kaynaklarını tutumlu kullanma alışkanlığı kazanmaları yönünde kendilerine uygulamalı bilgiler verilmesini, ferdî olarak ve gruplar halinde projeler geliştirmelerini sağlamak amacıyla çalışmalar yapılır

*Allah israf edenleri sevmez.

*En ucuz enerji, tasarruf edilen enerjidir.

*Enerjide tutumluluk, parada tutumluluktur.

*Enerji savurganlığı bütçemizi eritir.

*Üretimde süreklilik enerjide tutumla olur.

*Tutumlu olan muhtaç olmaz.

*Enerjide tasarruf, gelecekte güvence.

*Enerjiyi, yokluğunun yarattığı sorunları unutmadan kullanalım.

*Gereksiz harcanan akaryakıt, yurt ekonomisine vurulan en büyük darbedir.

*Enerji uygarlık demektir.

*Akan su geri gelmez.

*Enerji daha güçlü yatırımlar için birikimdir.

 

Enerji Tasarrufu Haftası hakkında genel bilgi

Enerjinin insan hareketinde, insanın günlük yaşantısında çok büyük bir yer tuttuğu muhakkaktır. Bu önemli ihtiyacın bilinçsiz kullanılması, insan geleceğine bir çok olumsuz etkiyi de beraberinde getirecektir. Enerjinin gereği kadar ve bilinçli olarak kullanılmasını sağlamak için her yıl 11 ? 18 Ocak tarihleri arasında Enerji Tasarrufu Haftası kutlanır.
Hafta içinde, bütün yurtta enerji tasarrufu ile ilgili toplantı ve açık oturumlar düzenlenir. Radyo ve televizyonda enerji tasarrufunu işleyen programlar yayınlanır. Okullarımızda enerjide tutumlu olmanın önemi anlatılır. Alınması gereken önlemler belirtilir. Öğrenciler arasında enerji tutumu ile ilgili afiş, karikatür, resim ve kompozisyon yarışmaları düzenlenir. Bu yarışmalarda derece alanlara ödülleri dağıtılır. Bu çalışmaların amacı, enerjinin iyi kullanımını sağlamaktır.
Günümüzde enerjinin önemi gittikçe artıyor. Enerji iş görebilme, iş yapabilme gücüdür. İki tür enerji vardır. Durum enerjisi ve Hareket Enerjisi. Durum enerjisi cisimlerin durumu nedeniyle sahip olduğu enerjidir. Cismin hareketi sırasında oluşan enerjiye de hareket enerjisi denir.
Evde, işyerinde, toplum yaşamının her alanında makineler kullanılır. Makineler insanların işlerini kolaylaştırır. Az emekle kısa sürede büyük işler görülmesini sağlar. Evimizdeki buzdolabı, elektrik süpürgesi, çamaşır makinesi annemizin işlerini kolaylaştırır. Traktör çiftçilerin az zamanda çok iş yapmalarını sağlar. Kullandığımız araç ve gereçlerin, giyeceklerimizin çoğu fabrikalarda, makinelerle üretilir. Bütün makineler enerji ile çalışır. Makinelerden düzenli ve sürekli olarak yararlanabilmek için enerjiyi tutumlu kullanmak zorundayız.
Başlıca enerji kaynaklarımız ; elektrik, su, güneş, kömür ve petroldür. Bu enerji kaynaklarından elektriği kendimiz üretiyoruz. Güneş ışığından ve sularımızdan doğal enerji olarak yararlanıyoruz. Yalnız petrol ülkemizde yeterince çıkmadığı için petrolün yarısını dışarıdan alıyoruz. Son yıllarda kömür rezervlerimizin azalması sebebi ile onu da dışarıdan ithal etmeye başladık. Bütün bu enerji alımları, ekonomimiz için ağır bir yüktür. Dış satım gelirimizin büyük bir bölümü petrol alımına harcanıyor. Ulusal ekonomimizin düzelmesi için enerjiyi tutumlu kullanmak zorundayız. Enerjinin yetersizliği, üretimin düşmesini, yurt ekonomisini ve günlük yaşantımızı etkilemektedir.
Enerjide tutum, sınırlı enerji kaynağının en verimli biçimde kullanımıdır. Gereksiz enerji tüketiminin ve kayıplarının azaltılmasıdır. Enerjide tutum aynı işi daha az enerji ile yapmaktır. Enerji Tutum Haftası içinde öğrendiklerimizi yaşam boyu uygulayalım. Evimizde boşa yanan lambaları söndürmeyi unutmayalım. Bozuk musluklarımızı onaralım. Suyumuzun boşa akmasını önleyelim, izlemediğimiz program süresince televizyonu ve radyoyu kapatalım. Kışın pencere yalıtımlarına daha çok özen gösterelim. Enerji tasarrufu konusunda öğrendiklerimizi, dinlediklerimizi ömür boyu uygulayalım.

 

Enerji Tasarrufu Haftası Hakkında Genel Bilgi / Konuşma Metni

enerjitasarrufuSayın müdürüm, Değerli Öğretmenlerim, Sevgili Öğrenci Arkadaşlarım,

Yaşantımızın en önemli unsurlarından biri enerjidir. Enerji, iş yapabilme gücüne denir. Günlük yaşantımızda kullandığımız başlıca enerji kaynakları, elektrik, su, doğalgaz, petrol, kömür ve güneştir. Bu enerji kaynaklarının akılcı, israf edilmeden, gerektiği kadar ve verimli kullanılması için ve bu bilincin yaygınlaşması adına her yıl ocak ayının 2. haftası “Enerji Tasarrufu Haftası” olarak kutlanır.

 

Enerji kaynakları hayatımızda önemli bir yer tutar. Özellikle elektrik enerjisi ile evlerimizdeki buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, televizyon gibi elektrikli aletleri çalıştırırız. İşyerlerindeki makineler elektrik enerjisi ile çalışır. Su ile temizliğimizi yaparız. Doğalgaz ile şofben, ocak ve kombilerimizi çalıştırır, petrol ile araçlarımızı kullanırız. Bu kaynaklar çok uzun yıllar sonucunda oluşan fosil enerji kaynakları olduğundan zamanla azalmaktadır ve tükenmektedir. Bu kaynakların azalması ve israf edilerek gereksiz kullanılması ülkemize, dolayısıyla bizlere büyük zarar vermektedir. Ülkemizin ve bizlerin zarar görmemesi için bu kaynakların verimli ve tutumlu bir şekilde kullanılması şarttır.

 

Enerji kaynaklarımızın azalması demek, bu açığı yurt dışından karşılamak demektir, dolayısıyla ülke dışına paranın çıkması demektir. Paranın ülke dışına çıkması demek de bizin fakirleşmemiz anlamına gelir. Fakirleşmemek için enerjimizi tutumlu kullanmalıyız. Enerjide tutum, sınırlı enerji kaynağının en verimli biçimde kullanılmasıdır. Gereksiz enerji tüketiminin ve kayıplarının azaltılmasıdır. Enerjide tutum aynı işi daha az enerji ile yapmaktır. Dolayısıyla Enerji tasarrufu haftası içinde öğrendiklerimizi yaşam boyu uygulamalıyız. Evimizde boşa yanan lambaları söndürmeli, bozuk musluklarımızı onarmalıyız. Suyumuzun boşa akmasını önlemeli, televizyon, radyo, bilgisayar gibi aletleri kullanmadığımız zamanlarda kapalı tutmalıyız. Kışın pencere yalıtımlarına daha çok özen göstererek, fazla ısı enerjisi kullanımını önlemeliyiz. Gereksiz yere araçlarımızı kullanmamalı, mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını kullanmalı, araçlarımızda toplu olarak seyahat etmeliyiz. 5 ayrı araçla birer kişi bir yere gitmek yerine, mümkünse 1 araçla 5 kişi aynı yere gittiğinde enerji tüketiminin %80 azaldığını unutmamalıyız. Yaya olarak gidilebilecek yerlerde araç kullanmamalıyız. Enerji tasarrufu konusunda öğrendiklerimizi, dinlediklerimizi ömür boyu uygulamalıyız.

Bu haftanın hayatınıza yeniden yön vermeniz açısından verimli olmasını diliyorum. Unutmayalım ki yapacağınız enerji tasarrufu kendi cebinizde parasal tasarruf sağlayacağı gibi ülke ekonomisine de büyük katkılar kazandıracaktır. Saygılarımla. Enerjiniz bol olsun.

Enerji Tasarrufu Haftası ile ilgili güzel sözler

* Enerji savurganlığı bütçemizi eritir.

* En ucuz enerji, tasarruf edilen enerjidir.

* Üretimde süreklilik, enerjide tutumla olur.

* Yaya gidilecek yere otomobille gitmeyelim.

* Enerji daha güçlü atılımlar için birikimdir.

* Damlaya damlaya göl olur.

* Gereksiz harcanan enerji, kaybedilen emektir.

belirli günlerEnerji Tasarrufu Haftası konuşma metni örneği

Sevgili Arkadaşlar!
Ülkemizdeki enerji tüketiminin bilinçli yapılmasını sağlamak için, ocak ayının ikinci pazartesi ile başlayan haftayı, Enerji Tasarrufu Haftası olarak kutlamaktayız.
İş yapabilme gücüne enerji denir. Cisimlerin hareketleri sırasında oluşan enerjiye hareket enerjisi, cisimlerde saklı olan enerjiye ise durum, ya da potansiyel enerji diyoruz. Belli başlı enerji kaynaklarımızı şöyle sıralayabiliriz : elektrik, petrol, kömür, su ve güneş.
Günümüzde her alanda kullandığımız makineler, enerji ile çalışır. Ülkemiz, enerji üretebilmek için büyük ölçüde dışa bağımlıdır. En önemli enerji kaynaklarımızdan olan petrolü dış ülkelerden satın alırız. Dolayısıyla petrol, döviz vererek satın aldığımız ürünlerin başında yer alır. Ekonomimizin düzelmesinde, enerjiyi tutumlu kullanmanın önemi büyüktür. Gereksiz enerji tüketiminin önüne geçmeliyiz. Boşa yanan lambaları söndürmek, bozuk muslukları onarmak, radyo, televizyon ve diğer aletleri gereksiz yere çalıştırmamak bir vatandaşlık görevidir. Hiç kimse, benim param var, istediğim kadar enerji tüketirim deme hakkına sahip değildir. Ülke kaynaklarının bilinçsizce kullanılması bizi fakirliğe götürür. Enerji tüketiminde yaptığımız savurganlık, vatanseverlik duygularımızın zayıflığını da gösteren önemli bir ölçüttür.
Enerji üretiminde, dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girmemiz dileği ile…

belirli günler
Enerji Tasarrufu Haftasıyla İlgili Kısa Konuşma Örneği

Sevgili öğrenciler!
Enerji, ısı ve ışık veren bir güçtür. İşlerimizi yaparken birçoğunda enerji kullanırız. En çok kullandığımız enerji elektrik enerjisidir. Buzdolabı, ütü, televizyon, bilgisayar gibi daha bir çok eşya elektrik enerjisi ile çalışır. Sokakların, evlerin vb. aydınlanmaları yine elektrik enerjisi ile olur. Elektrik kesintilerinde hayatımızın nasıl etkilendiğini görüyoruz. Çok emek ve para harcanarak üretilen, her işte yararlandığımız enerjiyi tutumlu kullanmak zorundayız. Enerjiyi tutumlu kullanmak hem aile hem de ülke bütçesine katkı sağlar. Enerjiyi tutumlu kullanmak için;

 

• Evlerimizi ısıtmada toplu ısıtma (kalorifer) sisteminden yararlanmalıyız.

 

• Soba kullanıyorsak odun ve kömürü gereğinden çok yakmamalıyız.

 

• Elektrik sobası kullanmaktan kaçınmalıyız.

 

• Aydınlatmada tasarruflu lambalan kullanmalıyız. Gereksiz yanan lambaları söndürmeliyiz.

 

• Televizyon, bilgisayar gibi araçların başında uzun süre kalmamalıyız.

Sevgili öğrenciler!

Enerji savurganlığını önlemek, tasarrufun yollarını ve faydalarını anlatmak için enerji tasarrufu haftası düzenlenmektedir. Herkes evde, okulda, iş yerinde enerjiyi tutumlu kullanmaya çalışmalıdır. Unutmayalım ki, dünyadaki savaşların hepsi enerji yüzünden çıkmaktadır. Örneğin, petrol olmasaydı şuan komşu ülkelerimizde savaşlar çıkmazdı. Sizleri, tertemiz bir dünyada yaşamanız dileğiyle, tutumlu olmaya davet ediyorum.

 

belirli günlerEnerji Tasarrufu nedir nasıl tasarruf yapılır?

Evde enerji tasarrufu enerjinin akıllıca kullanılışı anlamına gelir ve gereksiz enerji tüketimini önlemekle yapılır. Enerji ihtiyacı ve kullanımı açısından üzerinde en fazla durulması gereken grup ailedir. Çünkü toplumda aileler, diğer kaynaklarda olduğu gibi enerji kaynaklarının kullanımı ve tüketiminde de rol oynayan en önemli tüketici gruplarından biridir. Sağlıklı, rahat, temiz ve etkin bir ev ortamının yaratılabilmesi için yürütülen ısınma, aydınlatma, temizlik, kişisel bakım gibi çeşitli faaliyetler için aileler enerji kaynaklarını kullanmakta ve buna bağlı olarak her ay bütçelerinden binlerce lira harcamaktadır.
Evde toplam enerji kullanımının yaklaşık %40’ı sıcak su sağlama, yiyecek hazırlama ve pişirme, bulaşık yıkama, çamaşır yıkama, aydınlatma, kişisel bakım, eğlenme, dinlenme ve iletişim gibi faaliyetler, %60’ı da konutun sahip olduğu özellikler ile ilişkilidir.
Özellikle konutlarda tüketilen enerjinin toplam enerji tüketiminin yaklaşık 1/3 oranında olduğu dikkate alınırsa bu alanda yapılacak tasarrufun hem aile açısından hem de çevre açısından önemi ortaya çıkmaktadır.

 

belirli günlerEnerji Tasarrufu Nedir?

Enerji tasarrufu, üretimde, konforumuzda ve iş gücümüzde herhangi bir azalma olmadan enerjiyi verimli kullanmak, israf etmemektir.
Aynı işi daha az enerji kullanarak yapmaktır.

Bu yalıtımsız evde oturan aile;
Kış aylarında konforlu bir ısınma sağlayamadıkları,
daha fazla yakıt kullandıkları,
bunun için daha fazla para ödedikleri ve bacalarından çevreye o oranda daha fazla emisyon atıkları için endişeliler.

Bu yalıtımlı evde oturan aile;
Kış aylarını konforlu geçirdikleri,
Daha az yakıt kullandıkları,
Bunun için daha az para ödedikleri ve
Bacalarından çevreye o oranda daha az emisyon attıkları için mutlular.

Enerji tüketimimizin %82 ‘si ısıtma için kullanılmaktadır. Isı yalıtım önlemlerinin alınması ile bu kayıplar azaltılabilir. Binaların yalıtımı ile %25 den %50’ye varan yakıt tasarrufu sağlanması mümkündür.

 

belirli günlerEnerji Tasarrufu Yapmak İçin Alınması Gereken Önlemler

AYDINLATMADA ENERJİ TASARRUFU İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Bir akkor ampul, tasarruf ampulü ile değiştirildiğinde, %80 kadar aydınlatma maliyeti azalır.

2. Odadan ayrılırken lambalar kapatılmalıdır. Aile bireylerinin odadan ayrılırken lambaları kapatmalarını hatırlatacak notlar konması faydalı olacaktır.

3. Gün ışığından mümkün olduğunca faydalanılmalıdır. Odalar doğal aydınlık avantajını daha iyi kullanacak şekilde düzenlenmelidir. Pencere yakınına bir masa ve sandalye yerleştirerek elektrik faturalarında gerçek bir azalma sağlanabilir.

4. Lambaların ve armatürlerin periyodik olarak bakımları yapılmalıdır. Aydınlatma sistemlerinin bakımları yapıldığında daha verimli olarak çalışırlar. İyi yapılmayan bakım sonucunda lamba üzerinde biriken tozlar faydalı ışık miktarını azaltır. dersimiz.com Tozlanan armatür ışığın %50’sini yayar, %50’sini yutar. Bunları temiz tutmakla daha fazla enerji harcamadan aydınlatma miktarı arttırılabilir. Tüm lambaların ışık çıktıları zamanla azalır. Işık çıktıları azalan yani verimleri düşen lambaların değiştirilmesi gerekir.

5. Duvarlar ve tavanlar açık renkli boya ile boyanmalı, dekorasyon eşyaları mümkün olduğunca açık renk seçilmelidir.

6. Daha fazla ışığa ihtiyaç duyulan bölümlerde çok sayıda düşük güçlü lamba yerine daha yüksek güçlü tek bir lamba kullanmak daha verimli bir aydınlatma sağlar.

7.Sınıflarda özellikle teneffüslerde lambaların ne olursa olsun kapatılması da çok önemlidir.

8. Okul koridorlarındaki lambaların gereksiz yere yakılmaması, derse girildiğinde mutlaka kapatılması okullardaki aydınlatma giderlerini düşürecektir.

 

ULAŞIMDA ENERJİ TASARRUFU İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1.Aracınızı gerekmediği zamanlarda kullanmayın.

2.Toplu taşıma araçlarını tercih ediniz.

3.Gereksiz yere ani olarak fren ve gaza basmak benzin tüketimini % 5 arttırır.

4.Lastiklerin hava basınçları düşük olduğu zaman yakıt tüketimi artar.

5.Camları açık olarak Saatte 100 km. bir hızla otomobilinizi sürmeniz % 4 aşırı yakıt tüketimine sebep olur.

 

BAZI ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA ENERJİ TASARRUFU İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Televizyon, Bilgisayar, Yazıcı, Video, CD gösterici, Radyo

Elektronik teknolojilerindeki gelişmeler, toplumun tüketim ihtiyaçlarını önemli ölçüde etkilemektedir. Buna bağlı olarak daha fazla insanın evinde çalışmaya başlaması ile ortalama bir ev için güç gerektiren cihazların sayısında önemli ölçüde artış görülmektedir. Günümüz evlerinde bilgisayarlar, yazıcılar, faklar, Video ve CD göstericiler yer almaya başlamıştır.

Bilgisayarlar dünyada en hızlı elektrik yükü oluşturan cihazlardır. Gelecek yıllarda bu miktar giderek artacaktır. Ancak bilgisayarların kullandığı enerjinin çoğu, bilgisayar kullanılmadığı esnada açık olmasından dolayı boşa harcanmaktadır.

İzlenmeyen programlarda TV’ yi kapatınız.

TV’ler, Video’lar, CD göstericiler , kablosuz telefonlar, soygun alarmları, mikro dalga fırınlar, çalışmadıkları zaman da, stand-by modunda enerji tüketmeye devam ederler. Bu enerji saat göstergesi, hafıza yongası ve uzaktan kumanda fonksiyonu için harcanır. Bu tip enerji tüketimine leakage (sızıntı) adı verilmektedir ve aletin kendi enerjisinin yaklaşık % 5’i kadardır.

Stand-by modunda, enerji sızıntılarının azaltılması amaçlı çalışmalar yapılmaktadır: örneğin, Energy Star etiketli yeni teknoloji TV ve Video’lar kayıp enerjiyi %75’e kadar azaltmaktadırlar.

Radyolar 100 saat kullanıldığında, renkli televizyonlar ise 5-7 saat kullanıldığında 1kWh elektrik enerjisi tüketirler. Küçük ekranlı televizyonlar büyük ekranlılara göre daha az elektrik enerjisi tüketirler. Ses düzeyinin düşük tutulması da elektrik enerjisi tüketimini azaltır.

 

SU TASARRUFU İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

-Sebze meyveleri elde yıkamak yerine su dolu bir kapta yıkarsanız çok daha az su tüketirsiniz.

– Bulaşıkları elde değil makinede yıkayın. Dört kişilik bir aile günlük bulaşığını elde yıkarsa, ortalama 84-126 litre su harcanır. Oysa bulaşık makinesi aynı bulaşığı sadece 12 litre su ile yıkar. Bu da bir yılda ortalama 26-40 ton su tasarrufu demektir.

– Diş fırçalarken, tıraş olurken suyu kapatın. Kullanılmadığı halde açık bırakılan su harcaması, yılda kişi başına ortalama 12 tondur.

– Daha kısa duş alın. 5 dakikalık bir duş sırasında ortalama 60 litre su harcanır. 4 kişilik bir ailenin her bir ferdi duş süresini 1 dakika azaltırsa yaklaşık 18 ton suyu kurtarır.

– Sifonu gereksiz yere çekmeyin. Dört kişilik bir ailenin fertleri günde bir kez sifonu amacı dışında çekerse, yılda 16 ton su harcamış olur.

– Muslukların su kaçırmadığından emin olun, gerekirse de tamir ettirin. Saniyede bir damla damlayan musluk, yılda 1 ton su harcar.

– Su kaçaklarını engelleyin. Ev ya da apartmanınızdaki su borularını yenileriyle değiştirin ya da tamir ettirin. Eski tip borular tonlarca su kaybına neden olur.

– Çamaşır makinesini ekonomik kullanın. Tek bir çalıştırmada yaklaşık 176 litre su harcayan çamaşır makinesi haftada bir kez bile az kullanılsa, yılda 9 ton su tasarruf edilir.

 

belirli günlerEvlerin Isıtılmasında Enerji Tasarrufu Nasıl yapılır?

Isı elde etmek için elektrikli sobalar yerine gaz sobaları tercih edilmelidir. 

Kötü takılmış kapı ve pencerelerdeki boşluklar ve hava girişleri kontrol edilerek gerekirse izolasyonları sağlanmalıdır.

Yerleri halı kaplamak zeminde ısı kaybını azaltacaktır.Kalın astarlı perdeler kullanılarak pencerelerden ısı kaybı azaltılmalıdır.

Perdeler radyatör önlerini örtmeyecek şekilde kapatılmalıdır.

Odaları havalandırmak için pencereler uzun süre açılmamalıdır. 3-4 dakikalık süre yeterlidir.

Radyatörler yaldız boya ile boyanmalıdır.

Radyatörlerin üst tarafına mermer levha veya kafesler konmamalıdır.

Çamaşırlar radyatör üzerinde kurutulmamalıdır.

Kullanılmayan odalar ısıtılmamalı ve kapıları kapalı tutulmalıdır. Ancak bu odaların sıcaklığının 10 °C altına düşmemesine dikkat edilmelidir.

Kullanılan odaların sıcaklığı 18-21 derece arasında tutulmalıdır.

Bacalar kış aylarına girmeden önce kontrol ettirilerek temizletilmelidir.

 

belirli günlerKonutların Aydınlatılmasında Enerji Tasarrufu nasıl yapılır?

Kullanılmayan alanlar aydınlatılmamalıdır.
Çok sayıda ufak ampul yerine büyük bir ampul kullanılmalıdır.
Çalışırken masa lambası kullanılmalıdır.
Ampullerin üzerine ışığı az geçiren abajurlar kullanılmamalıdır.
Genel ışıklandırma yerine kısmi ışıklandırma tercih edilmelidir.
Duvarlar açık renklere boyanarak daha çok ışık yansıması sağlanmalıdır.
Merdiven aydınlatılmasında küçük ampullerin kullanılmasına özen gösterilmelidir.
Evimizde enerji kaybına engel olmak için halojen ve normal ampuller yerine flüoresan lambalar kullanılmalıdır. Böylece %40 oranında enerji tasarrufu sağlayabiliriz.

belirli günlerMutfakta Enerji Tasarrufu nasıl yapılır?

Yiyecek hazırlama ve pişirme faaliyetlerinde doğru tipte pişirme araçlarının kullanımı ile de enerjiden tasarruf sağlanır.
Her şeyden önce yemekler mümkün olan en az suyla pişirilmeli ve tencerenin kapağı sıkı bir şekilde kapalı tutulmalı, yemek kaynamaya başladıktan sonra ocak iyice kısılmalıdır. Çünkü kaynama başladıktan sonra verilen yüksek ısı daha çok suyun buharlaşmasından, dolayısıyla da enerjinin boşa harcanmasından başka hiç bir işe yaramaz. Ayrıca kapların sadece tabanına ısı verecek şekilde alev ayarlaması yapılmalıdır. Kabın kenarlarından alev taşmamalıdır.

Düdüklü tencere olarak adlandırılan basınçlı tencereler, özellikle uzun süre pişmesi gereken yiyeceklerin pişirilmesinde yakıt tasarrufu sağladığı için tercih edilmelidir.
Basınçlı tencerelerin kullanılmadığı pişirme işlemlerinde ise pişirmenin daha kolay ve kısa sürede olması için kenarları kıvrımsız, tabanı düz, yan yüzleri dik ve tabanla birleştiği yerde hafif yuvarlak olan kaplar kullanılmalıdır.
Ocakların verimli yanmalarını sağlamak için daima temiz tutulmalıdır. Yiyecekler pişerken fırın kapağını sık sık açmak her seferinde soğuk havanın fırın içine girmesine, dolayısıyla da enerji kaybına neden olmaktadır. Bu nedenle kapak gereğinden fazla açılmamalıdır. Birçok yiyecek için pişirilirken fırının önceden ısıtılmasına gerek yoktur.

belirli günlerNiçin Enerjiyi Verimli Kullanmalıyız?

Enerjinin fazla kullanılması sonucunda;
* DOĞAL KAYNAKLAR HIZLA TÜKENİYOR
* ÇEVRE KİRLENİYOR
* ENERJİ İÇİN YÜKSEK MİKTARDA PARA ÖDÜYORUZ

Ekonomik üretim ana unsuru olan ve hayat kalitemizi iyileştiren enerjinin kullanımından vazgeçemeyeceğimize göre
ENERJİYİ VERİMLİ KULLANALIM

Dünya’da enerji tüketiminin bu şekilde devam etmesi durumunda 2020 yılında fosil yakıt kaynaklarının yarısının tüketilmiş olacağı tahmin edilmektedir. Fosil kaynaklar, sadece yakıt olarak değil aynı zamanda başta ilaç olmak üzere kimya sektöründe pek çok alanda kullanılmaktadır. Bu yönü ile de korunması en azından tüketiminin azaltılması önemlidir.

Kömür veya petrol gibi fosil yakıtların yanması sonucu, daima CO2 oluşur. Yapılan ölçümler milyonlarca yıldır 180-280 ppm arasında değişen CO2 seviyesinin günümüzde 360 ppm seviyesine çıktığını göstermektedir. Karbondioksit diğer sera gazlarına göre %55’lik bir oranla, doğal sıcaklık dengelerinin bozulmasında en büyük etkiyi yaparak Küresel Isınma’ya neden olmaktadır.

Küresel Isınma’nın oluşumunda Sera Etkisi’nin rolü büyüktür. “Sera Etkisi”ni, güneşten gelen kısa-dalga ışınlarının geçmesine izin veren gaz tabakasının, dünya üzerinden yansıyan uzun-dalga ışınlarının büyük bir kısmını tutması sonucu meydana gelen atmosferik dengesizlik olarak kısaca açıklayabiliriz.

Atmosfere atılan diğer sera gazları ise CO, SO2, NOx gibi zehirli gazlar ve radyoaktif maddelerdir. Termik santrallarda, sanayide ve binalarda yakıt olarak kömür kullanıldığında, bu kirlilik etmenlerinin yanısıra kül de açığa çıkar. Kül civa, kurşun, arsenik ve kadmiyum içermesi nedeniyle yüksek oranda kirletici etkiye sahiptir.

Fosil yakıtların bu şekilde kullanılmaya devam edilmesi durumunda, aşırı kuraklık, deniz seviyesinde yükselme sonucu su baskınları, fırtınalar ve ultraviyolenin artması gibi küresel değişmeler sonucu, doğanın ekolojik dengesinin bozulması kaçınılmazdır.

1970’li yıllarda yaşanan petrol krizi sonrasında enerji konusuna ilgi artmış ve enerji tasarrufu konusu gündeme gelmiştir.

Enerji tasarrufu yapmak aile bütçesi için önemlidir. Enerjiyi verimli kullanırsak faturalara daha az para öderiz. Enerji tasarrufu devlet bütçesi için de çok önemlidir. Kullandığımız enerjinin yaklaşık %60’ını başka ülkelerden alıyoruz ve ödemeyi döviz olarak yapıyoruz.

 

belirli günlerÖrnek Öğrenci Konuşma Metni

Sevgili Arkadaşlar!
Ülkemizdeki enerji tüketiminin bilinçli yapılmasını sağlamak için, ocak ayının ikinci pazartesi ile başlayan haftayı, Enerji Tasarrufu Haftası olarak kutlamaktayız.
İş yapabilme gücüne enerji denir. Cisimlerin hareketleri sırasında oluşan enerjiye hareket enerjisi, cisimlerde saklı olan enerjiye ise durum, ya da potansiyel enerji diyoruz. Belli başlı enerji kaynaklarımızı şöyle sıralayabiliriz : elektrik, petrol, kömür, su ve güneş.
Günümüzde her alanda kullandığımız makineler, enerji ile çalışır. Ülkemiz, enerji üretebilmek için büyük ölçüde dışa bağımlıdır. En önemli enerji kaynaklarımızdan olan petrolü dış ülkelerden satın alırız. Dolayısıyla petrol, döviz vererek satın aldığımız ürünlerin başında yer alır. Ekonomimizin düzelmesinde, enerjiyi tutumlu kullanmanın önemi büyüktür. Gereksiz enerji tüketiminin önüne geçmeliyiz. Boşa yanan lambaları söndürmek, bozuk muslukları onarmak, radyo, televizyon ve diğer aletleri gereksiz yere çalıştırmamak bir vatandaşlık görevidir. Hiç kimse, benim param var, istediğim kadar enerji tüketirim deme hakkına sahip değildir. Ülke kaynaklarının bilinçsizce kullanılması bizi fakirliğe götürür. Enerji tüketiminde yaptığımız savurganlık, vatanseverlik duygularımızın zayıflığını da gösteren önemli bir ölçüttür.
Enerji üretiminde, dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girmemiz dileği ile…

 

belirli günlerÖrnek Sunucu Konuşma Metni

11- 18 OCAK ENERJİ TASARRUFU HAFTASI TÖREN PROGRAMINI SUNARIM.
1. AÇILIŞ.
2. 8/A SINIFI ÖĞRENCİLERİNDEN ………..’NIN HAFTANIN ANLAM VE ÖNEMİNİ BELİRTEN KONUŞMASI.
3. 7/A SINIFI ÖĞRENCİLERİNDEN …………’IN “TASARRUF NE GÜZEL ŞEY” ŞİİRİ OKUMASI.
4. 5/A SINIFI ÖĞRENCİLERİNDEN ………….’NİN “ENERJİ VE TASARRUF” ADLI ŞİİRİ OKUMASI.
5. KAPANIŞ.
ENERJİNİN İNSAN HAREKETİNDE, İNSANIN GÜNLÜK YAŞANTISINDA ÇOK BÜYÜK BİR YER TUTTUĞU MUHAKKAKTIR. BU ÖNEMLİ İHTİYACIN BİLİNÇSİZ KULLANILMASI, İNSAN GELECEĞİNE BİRÇOK OLUMSUZ ETKİYİ DE BERABERİNDE GETİRECEKTİR. ENERJİNİN GEREĞİ KADAR VE BİLİNÇLİ OLARAK KULLANILMASINI SAĞLAMAK İÇİN HER YIL 11 ? 18 OCAK TARİHLERİ ARASINDA ENERJİ TASARRUFU HAFTASI KUTLANIR.
8/A SINIFI ÖĞRENCİLERİNDEN NURBANU DARI’YI ENERJİ TASARRUFU HAFTASININ ANLAM VE ÖNEMİNİ BELİRTEN KONUŞMASINI YAPMAK ÜZERE MİKROFONA DAVET EDİYORUM.
EN UCUZ ENERJİ, TASARRUF EDİLEN ENERJİDİR.

7/ A SINIFINDAN ARKADAŞIMIZ PELİN DOĞAN “TASARRUF NE GÜZEL ŞEY” ADLI ŞİİRİ SESLENDİRECEK.

YAYA GİDİLECEK YERE OTOMOBİLLE GİTMEYELİM.

5/A SINIFINDAN ARKADAŞIMIZ AYŞENUR EKMEKÇİ “ENERJİ VE TASARRUF” ADLI ŞİİRİ SESLENDİRECEK.

BU HAFTANIN ÖNEMİNİ BELİRTEN “DAMLAYA DAMLAYA GÖL OLUR” ATASÖZÜMÜZÜ HATIRLATARAK TÖRENİMİZİ BİTİRİYORUZ. TEŞEKKÜR EDERİZ.

 

Örnek Tören Programı

………EĞİTİM/ÖĞRETİM YILI

 MEHMET AKİF ERSOY İLKÖĞRETİM OKULU

11- 18 OCAK ENERJİ TASARRUFU HAFTASI PROGRAMIDIR.

 1. Açılış.

 

 1. Sunum ve öğrenci konuşması : ………………………………………..
 2. Öğretmen konuşması :…………………………..
 3. Şiirlerin Okunması

 

 • Enerji Tasarrufu : ………………………………….
 • Enerji ve Tasarruf : ………………………………….
 • Enerjide Tasarruf : …………………………………….
 • Tasarruf  Ne Güzeldir : ………………………….

 

 1. Uzun Mehmet Hikayesi : …………………………….
 2. Kapanış.

  belirli günlerSu tasarrufu nedir ve nasıl su tasarrufu yapılır?

  Damlayan musluklar tamir ettirilmelidir.
  Su akıtırken daha az akıtan duş başlıkları ve muslukları kullanılmalıdır.
  Diş fırçalarken musluklar kapatılmalıdır.
  Mümkün olduğunca küveti doldurmak yerine duş alarak yıkanılmalıdır.
  Kısa sürede duş alınmalıdır.
  Sifon asgari çekilmelidir. (Her sifon çekildiğinde, beş günlük içme suyu kaybedilmektedir)
  Bulaşık ve çamaşır makinelerini tamamen doldurmadan çalıştırmamalıdır.
  Randımanlı su kullanan aletler tercih edilmelidir. Özellikle çamaşır ve bulaşık makinelerinin böyle olmasına dikkat edilmelidir.
  Sıcak su musluğu açıldığında suyun ısınmasını beklerken akıtılan suyun ziyan olmaması için kova doldurulup bu su gereken farklı yerlerde kullanılmalıdır (Örneğin, çiçek sulama, tuvalete dökme, balkon yıkama).
  Ne kadar az su kullanırsak o kadar az depolanmış su gerekir ve o kadar az atık su oluşur. Biz de boşa harcadığımız suyu kesmekle su faturalarından kolaylıkla %25 oranında tasarruf sağlamış oluruz.

Uzun Mehmet Hikayesi

Aşağıda, Uzun Mehmet’in enerji kaynaklarımızdan maden kömürünü buluşunu okuyacaksınız.

Maden kömürü, maden kömürü, derler. Nedir bu maden kömürü ? kara bir taş. Evet kara bir taş. Fakat bu kara taş, bir memlekete yiyecek kadar gerekli. Buğday kadar, et kadar gerekli. Maden kömürü ile tren işler, vapur işler, fabrika işler.
Bundan uzun yıllar önce Türkiye’de maden kömürü var mı yok mu bunu bilen yoktu. Bizde maden kömürünü ilk defa Uzun Mehmet adında bir genç buldu. Böylece memlekete büyük hizmet etti.
Uzun Mehmet bir köylü çocuğuydu. Zonguldak’ta bir köyde doğdu. Büyüdü, asker oldu. İstanbul’a gitti. Orada deniz eri olarak askerlik yaptı. Maden kömürünü ilk defa askerlikte gördü. Onun memlekete ne kadar gerekli bir şey olduğunu askerlikte öğrendi.
Günler geçti. Askerlik bitti. Son gün erler toplandılar. Uzun Mehmet de onların içindeydi. Bölük komutanı geldi. Elinde bir parça maden kömürü vardı. Dedi ki:
– Arkadaşlar, bunun maden kömürü olduğunu öğrendiniz. Şimdi biz bunu para ile alıyoruz. Türkiye’de maden kömürü var mı yok mu bilen yok. Varsa bulmak lazım. Onu bulmak memlekete çok büyük bir hizmet olacak. Gittiğiniz köyde, dağda, derede, her yerde bu kömürü arayın arkadaşlar.
Bölük komutanı her ere bir parça maden kömürü verdi. uzun Mehmet de bir parça aldı, torbasına koydu, yola çıktı. Birkaç gün sonra köye vardı.
Uzun Mehmet, köyde nereye gitse maden kömürü parçasını da yanına alıyordu. Her yerde maden kömürü arıyordu.
Bir sabah, erkenden evden çıktı. Bütün gün yürüdü. Akşam üzeri bir uçurumun önüne geldi. Burası tam bir maden kömürü yatağı idi.
Uzun Mehmet :
– Buldum işte ! Şimdi buldum ! diye sevindi.
Hemen işe başladı. Kömürü kazdı, ondan bir çuval aldı, eve götürdü. Birkaç parça aldı, ocağa attı. Bunlar maden kömürüydü. Hem de iyi cins maden kömürü. Çok güzel yanıyordu.
Birkaç gün sonra Uzun Mehmet İstanbul’a gitti. Orada komutanını buldu. Ona bulduğu kömürü gösterdi. Bölük komutanı kömürü aldı, baktı:
– Evet bu maden kömürü. Hem de iyi cins maden kömürü. Aferin Mehmet. Bunu nereden buldun, dedi.
Mehmet :
– Zonguldak’ta diye cevap verdi.
O gün bölük komutanı :”Uzun Mehmet Zonguldak’ta maden kömürü buldu” diye hükümete haber verdi. hükümet Uzun Mehmet’e aylık bağladı.
Bir gün geldi, herkes gibi Uzun Mehmet de öldü. Fakat “Uzun Mehmet” adı kaldı. Hiç unutulmadı.