17 Mayıs 2021, Pazartesi
Ana Sayfa / Wordpress / Hayat Kurtaran WordPress Kodları
1

Hayat Kurtaran WordPress Kodları

WordPress hatalarını önlemek için, isteklerinizi gerçekleştirebilmek için aşağıdaki kodlardan faydalanabilirsiniz. Bütün kodlar tarafımdan denenmiştir.

WordPress Yazıdaki İlk Resmi Öne Çıkan Görsel Yapma

WordPress yazıdaki ilk resmi öne çıkan görsel yapmak için temanızın functions.php kısmına girerek temanın en altına aşağıdaki kodları ekleyebilirsiniz.

function oto_gorsel_sahine() { 
global $post; 
$zaten_var = has_post_thumbnail($post->ID); 
if (!$zaten_var)  { 
$atanmis_resim = get_children( "post_parent=$post->ID&post_type=attachment&post_mime_type=image&numberposts=1" ); 
if ($atanmis_resim) { 
foreach ($atanmis_resim as $attachment_id => $attachment) { 
set_post_thumbnail($post->ID, $attachment_id); 
} 
} 
} 
} 
add_action('the_post', 'oto_gorsel_sahine'); 
add_action('save_post', 'oto_gorsel_sahine'); 
add_action('draft_to_publish', 'oto_gorsel_sahine'); 
add_action('new_to_publish', 'oto_gorsel_sahine'); 
add_action('pending_to_publish', 'oto_gorsel_sahine'); 
add_action('future_to_publish', 'oto_gorsel_sahine');

WordPress WP Memory Limit Artırma

WordPress memory limit artırmak için config.php dosyasına girerek en alt kısma;

define('WP_MEMORY_LIMIT', '256M');

yukarıdaki kodu ekleyebilirsiniz.

Htaccess WordPress Cache Kullanımı

WordPress site hızlandırmak için aşağıdaki kodları .htaccess dosyanıza ekleyerek sitenizi hızlandırabilirsiniz. Eğer bir cache eklentisi kullanıyorsanız ilgili cache eklentisi Sizin yerinize gerekli eklemeleri yapacaktır.

## EXPIRES CACHING ##
<IfModule mod_expires.c>
ExpiresActive On
ExpiresByType image/jpg "access 1 year"
ExpiresByType image/jpeg "access 1 year"
ExpiresByType image/gif "access 1 year"
ExpiresByType image/png "access 1 year"
ExpiresByType text/css "access 1 month"
ExpiresByType application/pdf "access 1 month"
ExpiresByType text/x-javascript "access 1 month"
ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access 1 month"
ExpiresByType image/x-icon "access 1 year"
ExpiresDefault "access 2 days"
</IfModule>
## EXPIRES CACHING ##

WordPress htaccess Kodları

Wordperessin ayarlarının yapıldığı htaccess dosyasında bir sorun ile karşılaştıysanız, yada yok ise aşağıdaki kodları bir not defterine ekleyip uzantısını .htaccess olarak düzenlerseniz sorununuz ortadan kalkacaktır.

# BEGIN WordPress
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index.php$ - [L]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]
</IfModule>
# END WordPress

WordPress Gzip Sıkıştırma Htaccess Kodları

WordPress sitelerinizde gzip sıkıştırma yapmak için .htaccess dosyanıza girerek;

<IfModule mod_deflate.c>
 # Compress HTML, CSS, JavaScript, Text, XML and fonts
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/vnd.ms-fontobject
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-opentype
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-otf
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-truetype
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-ttf
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
 AddOutputFilterByType DEFLATE font/opentype
 AddOutputFilterByType DEFLATE font/otf
 AddOutputFilterByType DEFLATE font/ttf
 AddOutputFilterByType DEFLATE image/svg+xml
 AddOutputFilterByType DEFLATE image/x-icon
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml

 # Remove browser bugs (only needed for really old browsers)
 BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html
 BrowserMatch ^Mozilla/4.0[678] no-gzip
 BrowserMatch bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html
 Header append Vary User-Agent
</IfModule>

yukarıdaki kodları en alt kısma ekleyerek sıkıştırma işlemi yapabilirsiniz.

WordPress Hotlink Koruma Kodları

WordPress sitenizde görsellerinizin çalınmasını engellemek için aşağıdaki kodları .htaccess dosyanızın en alt kısmına ekleyebilirsiniz.

#disable hotlinking of images with forbidden or custom image option
RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http(s)?://(www.)?wpsefi.com [NC]RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http(s)?://(www.)?google.com [NC]RewriteRule .(jpg|jpeg|png|gif)$ – [NC,F,L]

wpsefi.com yazan yere kendi adresinizi yazmalısınız.

WordPress Keep-Alive Açma Kodları

Keep Alive sunucu ile tarayıcı arasındaki iletişim kalıbıdır. Tarayıcıdan, sitemize girmek için sunucuya istek gönderdiğimizde izin sürelerini kısaltan ve sunucuya aşırı istek gönderim süresini kısaltmak için kullanılan bir özelliktir. Keep-Alive özelliğini açmak için .htaccess dosyasına aşağıdaki kodları ekleyebilirsiniz.

<ifModule mod_headers.c>
Header set Connection keep-alive
</ifModule>

WordPress Yorumlar Kısmındaki Site Adını Kaldırma

WordPress yorumlar kısmındaki site adı kısmını kaldırarak backlink almak isteyen kullanıcıları bir nebze olsa da uzaklaştırabilirsiniz.

WordPresste kullandığınız temanın içinde bulunan functions.php içerisinde girerek aşağıdaki kodları ekleyerek yorum kısmındaki site bağlantısını kaldırabilirsiniz.

function remove_comment_fields($fields) {
  unset($fields['url']);
  return $fields;
}
add_filter('comment_form_default_fields','remove_comment_fields');

WordPress Gizli Yönetici Sekmesi Oluşturma

WordPress sitelerde yönetici kısmını gizlemek için, ilgili temamızın functions.php kısmına girerek en alta aşağıdaki kodları ekleyebilirsiniz.

WordPress Gizli Yönetici Sekmesi
function all_settings_link() {
add_options_page(__('All Settings'), __('All Settings'), 'administrator', 'options.php');
}
add_action('admin_menu', 'all_settings_link');

WordPress Versiyon Bilgisini Kaldırma

WordPress sürüm bilgisini kaldırmak wordpress güvenliği açısından oldukça mantıklı bir davranıştır.

function complete_version_removal() {
return '';
}
add_filter('the_generator', 'complete_version_removal');

WordPress Arama Özelliğini Tamamen Kapatma

XSS açıklarına davet çıkaran wordpress arama özelliğini tamamen kapatabilirsiniz. Aşağıda bulunan kodları functions.php dosyasının en alt kısmına eklemeniz yeterli.

function fb_filter_query( $query, $error = true ) {

if ( is_search() ) {
$query->is_search = false;
$query->query_vars[s] = false;
$query->query[s] = false;

// to error
if ( $error == true )
$query->is_404 = true;
}
}

add_action( 'parse_query', 'fb_filter_query' );
add_filter( 'get_search_form', create_function( '$a', "return null;" ) );
[ad_2]
Kaynak