Ana Sayfa / MS Office / Microsoft access veritabanı veri tipleri / Microsoft Access Veritabanı Veri Tipleri

Microsoft Access Veritabanı Veri Tipleri

Microsoft Access Veritabanı Veri Tipleri
Metin (Text): Harf, sayı ve semboller gibi karakterleri kaydetmek için kullanılan veri türüdür. Alfa sayısal bir tiptir. En fazla 255 karakterlik veriler kaydedilir. Not (Memo): Uzun metinler veya uzun metin ve sayı kombinasyonları için kullanılır. Metin veri tipine benzemekle beraber 63999 karaktere kadar destekler.

 

Metin (Text): Harf, sayı ve semboller gibi karakterleri kaydetmek için kullanılan veri türüdür. Alfa sayısal bir tiptir. En fazla 255 karakterlik veriler kaydedilir. Not (Memo): Uzun metinler veya uzun metin ve sayı kombinasyonları için kullanılır. Metin veri tipine benzemekle beraber 63999 karaktere kadar destekler. Sayı (Number): Matematiksel hesaplamalarda kullanılabilecek sayılar verileri kaydetmek için kullanılır. Hafızada 1,2,4,8 veya 16 bytelık yer kaplar. Tarih/Saat (Date/Time): 100’den 9999 yılına kadar olan tarih ve saat değerlerini saklamak için kullanılır. Hafızada 8 bytelık yer kaplar. Para Birimi (Currency): 4 adete kadar ondalık basamak desteleyen para birimi veri tipi matematiksel hesaplarda kullanılabilecek para değerleri ve sayısal değerleri içerir. 15 hane tamsayı basamağı 4 hanede ondalık basamağı vardır. tuzla escort Hafızada 8 byte yer kaplar. Otomatik Sayı (AutoNumber): Tekil bir bir artan veya tekil rastgele sayılar tutan alandır. Bu alanın değeri tabloya yeni bir kayıt girilirken Microsoft Access tarafından otomatik olarak üretilir. Bu tipe sahip alanın değeri güncelleştirilemez. Hafızada 4 byte yer kaplar. Evet/Hayır (Yes/No): Yes/No, True/False veya On/Off gibi sadece türde değer alan tiptir. Hafızada 1 bit yer kaplar. OLE Nesnesi (OLE Object): Excel, Word dokümanı, ses, grafik veya benzeri verileri tutan tiptir. ümraniye escort 1 GB’a kadar desteği vardır.Köprü (Hyperlink): Metin veya metin ve sayıların kombinasyonundan oluşan metinleri içeren alan tipidir. Yazılan bilgiler internet adresi gibi değerlendirilir. 3 alt birimden oluşur. Görünen metin, adres ve ipucudur. Her bir birim 2048 tane karakter içerebilir. Google#http://www.google.com#Google aç… şeklinde kullanılabilir. Ek (Attachment): OLE nesnesi gibidir. Fakat OLE nesnesinden daha esnek olan bir tiptir. OLE nesnesine göre hafızda daha az yer kaplar. Arama Sihirbazı (Lookup Wizard): Bir alanda kullanılacak değerleri kısıtlayan bir sihirbazı tuzla escort çalıştırır. Bu değerler, bir başka tablo, bir başka sorgu veya değerler listesi ile bağlantı kurularak açılan pencereden seçilip elde edilir.