11 Ağustos 2020, Salı
Ana Sayfa / Ms Sql Server / SQL outer Apply Kullanımı Belirli bir sütun içinde Maksimum değeri olan satırı nasıl seçerim?
SQL outer Apply 1

SQL outer Apply Kullanımı Belirli bir sütun içinde Maksimum değeri olan satırı nasıl seçerim?

[Last Training Date] sütunu bu kombinasyon için maksimum değeri içeren her benzersiz [Course Code] & [Employee No] seçim için bana tek bir veri satırı veren bir tablo sonucunu almak için aşağıdaki kodları yazmanız yeterli.

SELECT 
  a.[CourseID], a.[Course Code], a.[Course Title], a.[Result], a.[Employee No], 
  a.[Employee Name], a.[Section], b.ActStartDate AS [Last Training Date],
  b.ValidTo as [Validity Period],a.[Status], a.[Flag]
FROM
[SQLDB3].[dbo].[Emp-OJT] A
OUTER APPLY (
  SELECT TOP 1 ActStartDate, ValidTo 
  FROM [SQLDB3].[dbo].[TrainingCourse_Record_Schedule] 
  WHERE CourseID = A.CourseID
  ORDER BY ActStartDate DESC
) B

SQL Server Kurulumu için tıklayınız