19 Ekim 2019, Cumartesi
Ana Sayfa / Belirli Gün ve Haftalar / Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası (21 Mart Nevruz gününü içine alan hafta)

Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası (21 Mart Nevruz gününü içine alan hafta)

Nevruz Ateşi Üzerinden Atlama

NEVRUZ ATEŞİ ÜZERİNDEN ATLAMA

Nevruzun en temel özelliklerinden biriside  tongal denilen ateşlerin yakılması ve üzerinden atlanmasıdır.

Ateşin yakılması ile içlerinden bir dilek tutarak ateşin üzerinden atlayan kimseler bu dileklerinin gerçekleşeceğine , tüm hastalıklarının bu ateşe dökülüp yanacağına , yeni yıla bu hastalık ve kötülüklerden arınarak girileceğine inanılır.İnanışa göre ateşin üzerinden bazı yerlerde üç veya yedi defa atlanması gerekmektedir.

 

Ateşin üzerinden atlanırken genellikle şöyle bir tekerleme okunur

Ağırlığım, uğurluğum dökülsün bu ateşin üstüne,

Ağırlığım, uğurluğum hep bu ateşe

Ağırlığım uğurluğum dökülsün, odda yanıp kül olsun,

Yansın alev saçılsın, menim bahtım açılsın.

Örste Çekiçle Demir Dövmek

Örste Çekiçle Demir Dövmek….

Ergenekon’dan Çıkışın Simgesi

Örste demir dövmek, Türklerin Ergenekon’dan çıkışını simgeler.Destana göre tam dört yüzyıl etrafı yüksek dağlarla çevrili gizli bir yurt olan Ergenekon’da yaşayan Türk ulusunun nüfusunun gittikçe artması üzerine en eski yurtları olan Turan’a tekrar kavuşmayı çok isterler.Bir kurdun yol göstermesi ve bir demirci ustasının dağda demir madeni bulunan tarafta ocak yakıp örs kurması ve çekici örse vurup taşları parçalamasını simgeler. Türkler, demiri eritip Bozkurt önderliğinde Ergenekon’dan çıkarak tüm dünyaya tekrar yayılmaya başlarlar.

         Türkler , o gün çok sevinmişlerdi.Tekrar eski yurtlarına kavuştukları o günü “Yeni Gün” yani nevruz adıyla bir milli bayram olarak kabul ettiler ve her yıl bu töreni tekrarladılar.

 

 

YUMURTA TOKUŞTURMA

Türklerin Orta Asyadan beri getirdiği ve  halen devam ettirdiğimiz bir eğlence çeşididir. Nevruzla ilgili olarak yanı yeni günün, baharın gelişini kutlamayla ilgili olarak yapılan birçok hazırlık, oyun ve eğlence çeşidinden sadece biridir.

İki kişi arasında yapılır pişmiş yumurta avuç içine alınarak karşıdaki kişinin yumurtası kırılmaya çalışılır. Oyunda Yenilen yumurtasını diğerine verir.

 

Türk Dünyası ve Atatürk’ün Görüşleri

Günümüzde Türk milleti çok geniş bir coğrafyada yaşamaktadır. Avrupa ve Asya kıtalarının birçok alanında, Tuna Nehrinden,  Çin Seddine kadar olan geniş bir bölge içinde bağımsız veya özerk devletler biçiminde varlıklarını sürdürmektedirler. Türkler  özellikle Sovyet Rusyanın dağılmasından sonra daha fazla sayıda bağımsız devletler şeklinde ortaya çıkabilmişlerdir.

Komşularımız olan ülkeler içinde de çok sayıda Türk yaşamaktadır.

Bulgaristanda 1.5 milyon, Yunanistanda 150 bin,  Irakta 2.5 milyon , İranda 18 milyon Türk yaşadığı bilinmektedir.Ayrıca Suriye , Gürcistan ve  Ermenistan içinde de Türkler yaşamaktadır.

Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan ve KKTC Asya kıtasında yer alan bağımsız Türk Cumhuriyetleridir. Ayrıca Tacikistan, Çin, Rusya , Afganistan İçindede birçok Türk Özerk  devletler biçiminde yer almaktadır yaşamaktadır. Yakut Türkleri ,Tuva Türkleri, Tatarlar, Çuvaşistan Başkurtlar,Kabartay-Balkar ve Dağıstan Türkleri bunlardan bazılarıdır.

Ayrıca Avrupa kıtasında Makedonya, Bosna Hersek, Arnavutluk,Karadağ ,Moldova  ve Ukrayna sınırları içinde de değişen sayılarda Türk nufusu yaşamaktadır. Ayrıca başta Almanya olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde işçi Türk ailelerinin oluşturduğu önemli bir Türk kitleside yer almaktadır.

Büyük önder Atatürk ülkemiz sınırları dışında özellikle başka ülkelerin esareti altında yaşayan Türkler için bakın neler söylüyor;

Bizim dostlarımızın idaresinde dili bir, inancı bir, özü bir kardeşlerimiz vardır.Onlara sahip çıkmaya hazır olmalıyız.Milletler buna nasıl hazırlanırlar.Manevi köprüleri sağlam tutarak. Dil bir köprüdür.İnanç bir köprüdür..Tarih bir köprüdür.

Köklerimize inmeli ve olayların böldüğü tarihimizin içinde bütünleşmeliyiz.Onların bize yaklaşmasını beklememeliyiz.Bizim onlara yaklaşmamız gerekli..

 

Türk Dünyası Ve Toplulukları Haftası

Türk Dünyası Ve Toplulukları Haftası ( 21 Mart Nevruz gününü içine alan hafta)

AVRASYANIN ORTAK BAYRAMI NEVRUZ
Türklerin ilk anayurdu Orta Asya dır. Türkler, Orta Asya dan çeşitli yönlere göç ederek ulaştıkları bölgelere kültürlerini taşımışlardır. Türk Dünyası ve toplulukları ile iyi ilişkiler kurabilmek ve onlarla her alanda iş ve gönül birliği yapabilmek amacıyla 21 Mart nevruz gününü içine alan hafta Türk Dünyası ve toplulukları haftası ilan edilmiştir.
Tabiat ile iç içe, kucak kucağa yaşayan, toprağı “ana” olarak vasıflandıran Türk’ün düşünce sisteminde “baharın gelişi” elbette önemli bir yere sahip olacaktı.
Nevruz, Türk dünyasının kuzeyinden güneyine, batısından doğusuna kadar uzanan engin coğrafyada yaşayan toplulukların pek çoğu tarafından yaygın olarak kutlanan bahar bayramıdır.

Genellikle Nevruz, yani Farsça “Yeni Gün” adını taşıyan bahar bayramı, insan ruhunun tabiattaki uyanışıyla birlikte kutladığı bir bayramdır. Böyle bir bayramın, yani mevsimlerin değişikliğinden doğan özel günlerin, başka başka adlar altında birçok milletin sosyal hayatında yer aldığı da bilinmektedir

Nevruz geleneği ne Sünnilikle, ne Alevilikle, ne Bektaşilikle doğrudan doğuş bağlantısı olmayan, İslâmiyetten çok öncelere giden bir gelenektir. Yani bir dinin veya mezhebin bayramı değildir hele hele bir etnik grubun sadece kendine has bir geleneği , bir bayramı hiç değildir.. Bu yüzden de herhangi bir şekilde bir mezhep adına, bir din adına, bir etnik menşe adına bağlı gösterilmesi, istismar edilmesi bir ayrılık unsuru olarak takdim edilmeye çalışılması çok yanlıştır. Tarihin ve kültürün bütün gerçeklerine aykırıdır.

1990 yılında bağımsızlıklarını ilan eden Türk Cumhuriyetleri’nde Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Azerbaycan ile Rusya Federasyonu bünyesindeki Tataristan 21 Mart Ergenekon / Nevruz Bayramı’nı “Milli Bayram” olarak ilan etmişlerdir. Bu günün coşkuyla kutlanmasına büyük önem vermektedirler. Türk kültüründen kaynaklanan Ergenekon/Nevruz bayramı, her yönüyle Türk gelenek ve görenekleriyle zenginleşmiş ananevi ve temeli beş bin yıllık Türk tarihine dayalı milli bir bayramdır. Türkiye’de de 1991 yılında Türk Dünyası ile birlikte ortak bir gün olarak resmi tatil olmaksızın bayram ilan edilmiştir.

Görüldüğü gibi bütün Türk topluluklarında Yeni Kun, Yeni Gün, Yengi Kün, Yeni Yıl, Çağan, Navrız, Ergenekon gibi adIarla kutlanan Nevruz, birlik ve beraberliğin sembolü haline gelmiştir.

Nevruz; Türk insanını birbirine kenetleyen, bağlayan, Ergenekon’dan demir dağları eriterek dirilen atalarının ruhlarıyla yanan bir ateştir. Bu ateş, hiç sönmeden binlerce yıl yandı ve gelecekte de kıvılcımlarından binlerce gönlü tutuşturarak “ortak kültür ocağı”nda binlerce ruhu ısıtacaktır. Avrasyanın, Türk âleminin Nevruz toyu kutlu olsun, Nevruz gülleri geleceğe umutlar taşısın.

 

Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası Kutlama Programı

Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası

(21 Mart Nevruz gününü içine alan haftası )

KUTLAMA PROGRAMI 

Program sunucusu öğrenciler:

                      Sayın Okul Müdürümüz Değerli Öğretmenlerimiz ve Sevgili Öğrenci Arkadaşlarımız, ülkemizde      21 Mart Nevruz gününü içine alan hafta Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası olarak kabul edilmiştir.

Nevruz; yeni gün, yeni yılın ilk günü demektir. Bugün, geceyle gündüzün eşit olduğu, günlerin uzayıp sıcaklıkların artmaya başladığı 21 Mart’a rastlamaktadır. Bu günlerde doğa da uyanıp canlanmaya başladığından Nevruz günleri, baharın da başladığı günlerdir.

Atalarımız; yeni bir hayat, yeni bir başlangıç demek olan bu tarihi günü, aynı zamanda Ergenekon’dan çıkış bayramı olarak da kutlamışlardır.
   
Hafta ile ilgili olarak   arkadaşlarımızla birlikte hazırlamış olduğumuz programı sunmak için burada toplanmış bulunmaktayız. Hepiniz hoş geldiniz.

 

Beşbin yıl geçmişten kopan yıldırım,

Karanlığı söker Nevruz ateşi.

Urumçi , Semerkant ,Karabağ , Kırım,

Tüm Turanda çakar Nevruz ateşi..

 

1-Günün anlam ve önemini belirten konuşma okulumuz 7-B sınıfı öğrencilerinden Eda SARIKAYA tarafından yapacaktır.

————————————————————————————–

Karların gevşeyip eridiĝi gün

Yaylayı çimen bürüdüĝü gün

Tohuma hayat yürüdüĝü gün

Bahar yeli kokar Nevruz ateşi.

2- Okulumuz 1/A sınıfı öğrencisi EDA TOKTAŞ  tarafından ANADOLUDA BAHAR adlı şiir sunulacaktır.

————————————————————————————–

3- Şimdi okulumuz  1-B sınıfı öğrencileri  ELİF CEYLAN ve ZÜMRA GÜLCÜ sizlere  NEVRUZadlı şiiri sunacaktır.

————————————————————————————-

Töreler soyumun milli tapusu

Töresiz daĝılır Türkün yapısı

Destanlar devrinin masal kapısı

Bizi sarıp çeker Nevruz ateşi.

 

4- Sırada okulumuz  7/A  sınıfı  öğrencilerinden ONUR YAMAN  tarafından

Türk Dünyası ve Toplulukları ile ilgili bilgi vermesi ve Atatürkün ülkemiz dışındaki Türkler hakkındaki  görüşlerinin açıklanması yer almaktadır..

————————————————————————————–

5- 2/A sınıfı öğrencilerinden MEDİNE MÜNEVVER İPEK  Yeni Gün  adlı şiiri sunacaktır

 ————————————————————————————-

Destandır, söylenir ozan dillerde,

Umut ışığıdır esir illerde

Beşbin yıl geçmişi, Türk gönüllerde,

Nakış nakış dokur, Nevruz ateşi.

 

6-Değerli Arkadaşlar !   4/B sınıfından   arkadaşlarımız sizlere

Türk Dünyasında nevruz ile ilgili çeşitli kutlama gelenekleri hakkında örnekler  vereceklerdir.

————————————————————————————–

 

7- -Okulumuz  2/B sınıfından NİHAN AYDIN  isimli  öğrencimizNEVRUZ adlı şiiri sunacaktır.

8-  Değerli Arkadaşlar 3/B sınıfı öğrencilerinden ………………………………………..  BAHAR SEVİNCİ  adlı şiiri sunacaktır

9- Kıymetli Arkadaşlar 3/A sınıfı öğrencilerinden ………………………………………..  NEVRUZ YOLU   adlı şiiri sunacaktır

10- Sevgili Arkadaşlar 4/A sınıfı öğrencilerinden ………………………………………..  DOĞANIN DÜĞÜNÜ  adlı şiiri sunacaktır

11- Değerli Arkadaşlar 5/A sınıfı öğrencilerinden ………………………………………..  NEVRUZ  adlı şiiri sunacaktır

12- 5-B sınıfı öğrencilerinden TUĞÇE DELİKANLI   NEVRUZ  adlı şiiri sunacaktır

 

9- Değerli öğretmenlerimiz ve sevgili öğrenci arkadaşlarımız Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası ile ilgili olarak  hazırladığımız program burada sona erdi. Programın hazırlanmasından sorumlu olan öğretmenlerimiz ve emeği geçen tüm öğrenci arkadaşlarımıza ayrıca bizleri sabırla takip edip dikkatle dinlediğiniz  için hepinize teşekkür ederiz..

 

Türk Dünyası Ve Toplulukları Haftası Program Akışı

………… EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI

MOYMUL  İLKÖĞRETİM OKULU

TÜRK DÜNYASI VE TOPLULUKLARI HAFTASI

(21 Mart Nevruz gününü içine alan hafta )

PROGRAMI

 

 1. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması
 2. Şiir sunumu
 3. Şiir sunumu
 4. Türk dünyası toplulukları ile ilgili bilgi verilmesi ve Atatürkün bu konudaki görüşlerinin sunulması  
 5. Şiir sunumu
 6. Nevruz ile ilgili kutlama gelenekleri
 7. Şiir sunumu
 8. Sınıflar arası yumurta taşıma yarışmasının yapılması
 9. Çuval  yarışmasının yapılması
 10. Yoğurt yeme yarışının yapılması
 11. Programın sona ermesi

 

Hafta boyunca  yapılacak Çalışmalar:

1) Hafta boyunca öğretmenler, sınıflarında konunun önemine değinecekler ve imkanları ölçüsünde  görsel materyal ve sunumları öğrencilerine aktaracaklardır.

2) Okulumuzda çıkarılacak olan Türk Dünyası ve 21 Mart Nevruz Bayramı  konulu duvar gazetesi 21/03/20….. ve 27/09/20… tarihleri arasında sergilenerek öğrencilerimizin çeşitli yayın ve yazılardan yararlanmaları sağlanacaktır

 

belirli günlerTürk Dünyası ve Toplulukları Haftası’nın Anlam ve Önemi

Dünyanın ve insanlığın bilimsel, sanatsal, kültürel dağarcığına sayısız katkılarda bulunan Türkler, yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kendilerine özgü gelenek ve görenekleriyle yaşamaktadır. Orta Asya, Anadolu, Balkanlar, Ortadoğu gibi dünyanın medeniyet havzalarında yaşayan Türk toplulukları arasında gönül ve işbirliği sağlamak amacıyla 21 Mart Nevruz Günü’nü içine alan hafta Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası olarak ilan edilmiştir.

Tarihin derinliklerine yapılan bilimsel seyahatlerde Nevruz Bayramı’nın çok eski zamanlarda bile izlerine rastlanmıştır. Yeni yılın başlangıcı kabul edilen 21 Martta coşku, yenilik, canlılık vardır. Yılın bu mevsiminde doğanın başlattığı şenlik bizim kültürümüze de yansımıştır. Ayrıca Ergenekon’dan çıkışı da simgeleyen bu günde ateşler yakılır, halaylar çekilir. Böylelikle insanımız tabiatın canlanışına, renklerin uyanışına eşlik eder.
Toprağa “ana” gözüyle bakan, her mevsim doğanın canlı bir parçası olmuş Türk insanı baharın gelişine kayıtsız kalamazdı elbette. Nevruz sözcüğünün anlamı “yeni gün” dür. 21 Martta yenilenmenin, dirilmenin, dinçleşmenin mevsimi başlamıştır.

Türklerin Nevruz geleneğinin Çin kaynaklarında, Kutadgu Bilig’de, Kaşgarlı Mahmud’un Divan-ı Lügat’it Türk’ünde, Nizam’ül Mülk’ün Siyasetname’sinde, Melikşah’ın takviminde ve Akkoyunlu Uzun Hasan Bey’in kanunlarında iz sürülebilir. Bütün bu veriler gösteriyor ki Nevruz Bayramı kadim Türk tarihinde çok eski zamanlara dayanmaktadır.
1990 yılında bağımsızlıklarını ilan eden Türk Cumhuriyetlerinde (Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Azerbaycan ile Rusya Federasyonu bünyesindeki Tataristan) 21 Mart Ergenekon/Nevruz Bayramı’nı “Milli Bayram” olarak ilan etmişlerdir. Türkiye’de de 1991 yılında Türk Dünyası ile birlikte ortak bir gün olarak resmi tatil olmaksızın bayram ilan edilmiştir.

Nevruz ruhu, atalarımızdan bize ulaşan ve demir dağları bile eritmiş bir ateştir. Türk dünyasını birbirine tekrar kenetlemesi, özümüzü özümüze kaynaştırması için bu ateşin tekrar canlandırılması gerekmektedir.
İşte bu nedenledir 21 Mart Nevruz Günü Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası olarak kutlanmaktadır.

 

Türk Dünyasında Nevruz İle İlgili Kutlama Geleneklerinden Örnekler

Kırgız Türkleri’nde Nevruz gününün, Mart ayında olduğu ve yeni yılın ilk günü anlamına geldiği ifade edilir. Bu günde “Nouruz Köcö ” denilen özel bir yemek yaparlar

 

Kazak Türkleri Nevruz törenlerinde mevlit okuturlar. O günü evler baştanbaşa temizlenir, yeni elbiseler giyilir. Nevruz törenleri sırasında ev duvarlarına veya çeşitli eşyaların üzerine kil kaplar atılarak parçalanır. Ateş üzerinden atlanır. Çadırlar kurulup sofralar açılır.

Köpkarı, güreş, at yarışları, horoz dövüşleri gibi gösteriler düzenlenir

 

Özbekistan’ın Semerkant, Buhara, Andican taraflarında, Nevruz günü başlayan törenler bir hafta kadar devam eder. Halk bu törenlerde çadır çadır gezerek birbirlerinin bayramını kutlar

Afganistan’da Nevruz, Türkler arasında doğum günü olarak kutlanır. Bugün herkes en yeni elbiselerini giyerler. Kabir ve akraba ziyaretleri yapılır, güreş tutulur ve oğlak oyunu oynanır. Çok geniş coğrafyaya yayılmış olan topluluklarda Nevruz törenlerinde genellikle şu oyunların değişmeden devam ettiği gözlenir: Gökböri Oyunu. Türkistan’da oynanan milli oyunların başında yer alır. Bu oyuna “gökböri, köpkâri, oğlak/ulak, buzkaşi, kökpar, kükbar” gibi isimler de verilir. At yarışları, cirit oyunu, kılıç sallama, yamba kapma, güreş, at üzerinde güç gösterisi, sinsin oyunu, huntu oyunu. Bu oyunlar genellikle spora dayalıdır.

Nevruz bayramında mahalli eğlencelere de yer verilir. Gençler aralarında mani ve şiir söyleyerek yarışırl Gençler tarafından eğlenceler düzenlenir, yemekler yenir, şarkı ve türküler söylenir, oyunlar oynanır. Eğlenceler geç saatlere kadar devam eder.

        Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerimizden Gaziantep ve çevresinde 22 Mart gününe “Sultan Nevruz” adı verilir. Diyarbakır’da; Nevruz günü halk, eğlence ve mesire yerlerine giderek Nevruz’u kutlarlar Tunceli ve çevresinde; bu gün erkekler alınlarına kara sürerek su kaynaklarına giderler. Bu karaları orada temizleyerek dua ve niyazda bulunurlar