2 Haziran 2020, Salı
Ana Sayfa / Programlama / Asp.Net / URL ctl00%24ContentPlaceHolder1% problem
1

URL ctl00%24ContentPlaceHolder1% problem

asp.net projemde karşılaştığım bir problem ve çözümü hakkında bilgiler bulacağınız bu yazımızda asp.net ve bootstrap  kullanımına yönelik de bilgiler edineceksiniz.

Problem: bootstrap kullandığım .aspx sayfada birden fazla <form></form> tagı kullanımında butonun click olayının çalışmaması

Çözüm: Bootstrap elemanlarındaki required özelliğini kaldırıp, kendi validation kontrollerinizi kullanmanız. 

aspx sayfamda Üye Girişi ve Üye Kaydı olmak üzere iki bootstrap modal kullanıyorum. Kullandığım kodlar aşağıdadır.

Üye Kaydı Form kodlarım

<div class="modal fade" id="modal_uyelik_bilgileri" role="dialog" data-backdrop="static">
    <div class="modal-dialog modal-dialog-centered" role="document">
      <!-- Modal content-->
      <div class="modal-content">
        <div class="modal-header">
          <button type="button" class="close" data-dismiss="modal">
            ×</button>
          <h4 class="modal-title">
            İŞYERİ KAYIT BİLGİLERİ</h4>
        </div>
        <div class="modal-body">
          <asp:Label ID="lbl_msg" runat="server" Text=""> </asp:Label><br />
          <div class="form-group row">
            <label for="txtisyeriadi" class="col-sm-2 col-form-label">
              İşyeri Adı:
            </label>
            <div class="col-sm-10">
              <asp:TextBox type="text" class="form-control" ID="txtisyeriadi" placeholder="İş Yeri Adınızı Giriniz..."
                runat="server"></asp:TextBox>
            </div>
          </div>
          <div class="form-group row">
            <label for="txtyetkilikisi" class="col-sm-2 col-form-label">
              Muys-Yetkili Kişi:
            </label>
            <div class="col-sm-10">
              <asp:TextBox type="text" class="form-control" ID="txtyetkilikisi" placeholder="3+1 Sistemi Yetkili Kişinin Adını Giriniz..."
                runat="server"></asp:TextBox>
            </div>
          </div>
          <div class="form-group row">
            <label for="txtgsm" class="col-sm-2 col-form-label">
              Yetkili Kişi Cep Tel. Numarası:
            </label>
            <div class="col-sm-10">
              <asp:TextBox type="text" class="form-control" ID="txtgsm" placeholder="Yetkili Kişi Cep Tel. Num. Giriniz..."
                runat="server"></asp:TextBox>
              <%-- <asp:MaskedEditExtender ID="txtgsm_MaskedEditExtender" runat="server" Enabled="True"
                  TargetControlID="txtgsm" Mask="(999) 999-9999" MessageValidatorTip="False" ClearMaskOnLostFocus="false">
                </asp:MaskedEditExtender>--%>
            </div>
          </div>
          <div class="form-group row">
            <label for="txtEmail" class="col-sm-2 col-form-label">
              E-Posta</label>
            <div class="col-sm-10">
              <asp:TextBox type="text" class="form-control" ID="txtEmail" placeholder="Yetkili Kişi E-Posta Adresi..."
                runat="server"></asp:TextBox>
            </div>
          </div>
          <div class="form-group row">
            <label for="txtsifre" class="col-sm-2 col-form-label">
              Şifre</label>
            <div class="col-sm-10">
              <asp:TextBox type="password" class="form-control" ID="txtsifre" placeholder="Şifreniz..."
                runat="server"></asp:TextBox>
            </div>
          </div>
          <div class="form-group row">
            <label for="txtSifreTekrar" class="col-sm-2 col-form-label">
              Şifre Tekrar</label>
            <div class="col-sm-10">
              <asp:TextBox type="password" class="form-control" ID="txtSifreTekrar" placeholder="Şifrenizi Tekrar Giriniz..."
                runat="server"></asp:TextBox>
            </div>
          </div>
          <div class="form-group row">
            <div class="col-sm-10">
              <asp:Button ID="btnKaydet" runat="server" Text="KAYDIMI TAMAMLA" class="btn btn-primary"
                OnClick="btnKaydet_Click"></asp:Button>  
              <button type="button" class="btn btn-primary" data-dismiss="modal">
                FORMU KAPAT</button>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

Üye Girişi Kodlarım

<div class="modal fade" id="myModal" role="dialog" data-backdrop="static">
    <div class="modal-dialog modal-dialog-centered" role="document">
      <!-- Modal content-->
      <div class="modal-content">
        <div class="modal-header">
          <button type="button" class="close" data-dismiss="modal">
            ×</button>
          <h4 class="modal-title">
            MUYS - SİSTEME GİRİŞ</h4>
        </div>
        <div class="modal-body">
          <form>
          <div class="form-group">
            <asp:Label ID="lbl_error" runat="server" Font-Names="Comic Sans MS" ForeColor="#FF3300"></asp:Label><br />
            <label for="txtUserName">
              E-Posta Adresiniz:</label>
            <asp:TextBox ID="txtUserName" runat="server" MaxLength="60" type="email" class="form-control"
               aria-describedby="emailHelp" placeholder="E-Posta Adresiniz"></asp:TextBox>
            <small id="emailHelp" class="form-text text-muted">E-Posta Adresiniz 3. kişilerle paylaşılmayacaktır.</small>
          </div>
          <div class="form-group">
            <label for="txtPassword">
              Şifreniz:</label>
            <asp:TextBox ID="txtPassword" runat="server" MaxLength="60" type="password" class="form-control"
               placeholder="Şifreniz..."></asp:TextBox>
          </div>
          <div class="form-group">
            <asp:Button ID="btn_giris13" runat="server" Text="GİRİŞ YAP" class="btn btn-primary"
              OnClick="btn_giris13_Click"></asp:Button>
            <button type="button" class="btn btn-default" data-dismiss="modal">
              Formu Kapat</button>
          </div>
          </form>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

MasterPage Kodlarımın body bloğu

<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <asp:ContentPlaceHolder ID="BodyContent" runat="server">
  </asp:ContentPlaceHolder>
  </form>
</body>