18 Eylül 2020, Cuma
Ana Sayfa / Ders Notları / Yangın Güvenlik Sistemleri / Yangın Güvenlik Sistemleri
sprink sistemi 1

Yangın Güvenlik Sistemleri

Sprink Sistemi

sprink sistemi 2

SPRINKLER SİSTEMLERİ

Sprinkler (yağmurlama) sisteminin amacı; bulunduğu alana yangın başladığı anda, hatta başlamadan hemen önce belirli miktarlarda suyu, gazı boşaltma sistemidir.

Sprinkler sistemi; Yangın pompası, göstergeleri, başlıkları, boruları, askı aparatları, tesisat kontrol vanaları, alarm sistemi gibi elemanlardan meydana gelir.

Sprinkler sistemi çalıştığında Yangın Panoları bina içindekilere alarm verilmesi, yönlendirme ışıkları gibi çeşitli acil durum fonksiyonlarını da devreye alabilir

Türkiye’de yangın söndürme sistemleriyle ilgili yasal mevzuatımız “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” dir. Sprinkler sistemleri ve sprinkler sistemi kurulumunun zorunlu olduğu mahaller yönetmeliğimizde tariflenmiş,  tasarımın TS EN 12845 standardına göre yapılması gerekliliği belirtilmiştir.

Bunun yanı sıra, yönetmeliğimizde yer alan “Tasarımcılar tarafından, bu Yönetmelikte hakkında yeterli hüküm bulunmayan hususlarda ve metro, marina, helikopter pisti, tünel, stadyum, havalimanı ve benzeri kullanım alanlarının yangından korunmasında Türk Standartları, bu standartların olmaması hâlinde ise Avrupa Standartları esas alınır. Türk veya Avrupa standartlarında düzenlenmeyen hususlarda, uluslararası geçerliliği kabul edilen standartlar da kullanılabilir.” maddesi uyarınca gerekli görülmesi halinde sprinkler sistemi tasarımında uluslararası alanda kabul görmüş standartlar dikkate alınabilir.

Amerikan NFPA 13 standardının ülkemizde de kabul gören sistem tasarımında sıklıkla kullanıldığını bir çok projede görmekteyiz.

Standardın güvenilir, kanıtlanmış, çok geniş kapsamlı test verilerine dayanıyor olması bu durumun başlıca nedenlerinden olarak görülebilir.

Sprinkler sistemi tasarımında kriterlerin belirlenmesi gerekir. Tasarım kriterlerinin belirlenebilmesi için öncelikle korunacak mahalin tehlike sınıfı göz önünde bulundurulmalıdır.